Hlas pre alej pri Čepeňskom ramene

Hlas pre alej pri Čepeňskom ramene

Občania a občianske združenia     Karin Kapustová    
Sereďskému spolku včelárov Slovenska J. Fándlyho nie je ľahostajná kvalita životného prostredia, preto jeho členovia v minulom roku priložili ruku k dielu a iniciovali výsadbu lipovej aleje pri Čepeňskom ramene.
S cieľom s výsadbou pokračovať tak, aby lipové stromoradie olemovalo celú príjazdovú cestu k Čepeňskému ramenu od násypu až po vodnú plochu sme prihlásili náš projekt s názvom „Lipová alej pri Čepeňskom ramene“ do 16. ročníka grantového programu Zelené oázy 2022.
S radosťou sme prijali skutočnosť, že náš projekt hodnotiacu komisiu oslovil a postúpil do verejného hlasovania, ktoré rozhodne o výške podpory.
 
Hlasovanie prebieha od 4.2.2022 9:00 h do 21.2.2022 23:59 h na www.oazy.sk
 
Za každý jeden hlas v prospech nášho projektu ďakujeme.
Hlas pre alej pri Čepeňskom rameneHlas pre alej pri Čepeňskom ramene