Rozlúčka s priateľom

Rozlúčka s priateľom

Udalosti a ľudia     Bc. Ľubomír Veselický    
Ľudia, ktorých  radi stretávame  nám vždy prinášajú  radosť. V čase ich odchodu však o to väčší žiaľ. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že sme si všetci vedomí  svojej pominuteľnosti. V piatok 28. januára 2022 sa k nám dostala správa, že pplk. v. v.  Rudolf Tóth už nie je medzi nami. Desiatky rokov stretnutí zakryl závoj smútku za človekom, ktorý svoj život venoval   rodine, spoločnosti  a mestu, v ktorom žil. Vo vojenskom útvare bol známy ako ten, kto ovládal všetky druhy techniky. Na území Slovenska hádam nebolo miesta, kde by  chýbal pri stavbe pontónových mostov.  Po aktívnej službe našiel si čas na záhradku  a prácu v  Zväze vojakov SR – klub Sereď.  Dianie v našom meste zachytil na stovkách fotografií, ktoré boli súčasťou mnohých článkov v našich novinkách. Každý deň bral ako výzvu a  prežíval ho  tak, ako mu  zdravie dovoľovalo. Vždy kamarátsky, úprimný a otvorený. Takého si Ťa Rudko,  budem pamätať.
Rozlúčka s priateľom