Dušan Irsák: Sme šiesti a naše odpady sa vmestia do jednej smetnej nádoby

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Dušan Irsák, poslanec MZ Sereď za volený obvod č. 3: 8. mája, Dlhá, Dolnočepeňská, Družstevná, Hornočepeňská, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Kuzmányho, Lipová, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Obežná, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, Sládkovičova, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Športová, Štefana Moyzesa, Tehelná, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská
 
ROZHOVOR
Spôsobuje Vašej rodine a Vám konkrétne nejaký problém aktuálny dvojtýždňový zber?
V našej rodine  separujeme a dve rodiny dávame komunál do jednej nádoby, nemáme s tým žiadny problém aj v dvojtýždenných cykloch.
 
Aké podnety od obyvateľov Serede dostávate v súvislosti s touto novinkou?
Každá rodina má iné názory. Treba vyčkať času a potom riešiť podnety od obyvateľov.
 
Koľko ľudí zapĺňa Vašu smetnú nádobu?
Dve rodiny vo dvore o počte 6 osôb do jednej smetnej nádoby.
 
Akú plnú máte smetnú nádobu, v deň zvozu? (teraz pri zníženej frekvencii)
Zmestí sa to jednej nádoby.
 
Čo tvorí najväčšie objemy Vašich smetí?
Neviem to posúdiť.
 
V čom vidíte nedostatky takéhoto kroku (znížená frekvencia zberu odpadov na polovicu)? Čo by mohla vylepšiť samospráva?
Opakujem sa: Nech zaplatím za komunálny odpad toľko, koľko ho vyprodukujem!!! Váženie komunálneho odpadu!!! Odbor životného oddelenia nech vykoná obhliadku smetných nádob pred  jeho zvozom. Ja som si to prešiel v mojom regióne a nie je to až také hrozné.
 
V čom vidíte Vaše osobné nedostatky hospodárenia s odpadmi vo Vašej domácnosti, v čom sa musíte zlepšiť?    
Ja a nedostatky????
 
Čo by Vám k zlepšeniu dopomohlo?
V prípade že sa niekedy naakumuluje viac odpadu, mesto nech zabezpečí vrecia na komunálny odpad. Tieto vrecia nech ľudia priložia ku smetnej nádobe a mám za to že pri odvoze to bude odvezené.
 
Aké rady, tipy, „vylepšováky“ v tejto súvislosti by ste nasmerovali občanom?
Trpezlivosť. Vždy sa nájde riešenie. Po štvrťročnom vyhodnotení budeme riešiť problémy.
Nakupovanie do kartónových krabíc. Po ich použití sa dajú rozložiť a separovať. Praktizujeme to už roky a vôbec nemáme s tým problémy. Nakupovať čo najmenej v plastoch zabalený tovar. Donútiť výrobcov na podstatné zníženie množstva a váhy obalov.
***
 
Seredské novinky prinášajú opäť minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď. Cieľom je pomôcť obyvateľom mesta lepšie hospodáriť so svojimi vlastnými odpadmi v domácnosti.
 
Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu sa zníži objem vášho komunálneho odpadu na minimum.
 
Harmonogram zberu odpadov v Seredi. (separáty aj komunálny odpad)
 
Rady, ako si ešte viac odľahčiť nádobu na komunálny odpad, priniesli Seredské novinky v tomto článku: Odľahčite si smetiak odseparovaním plastov, papiera, skla a ostatných recyklovateľných zložiek. Ako na to?
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.