Ľubomír Veselický: Dôsledným plánovaním nákupov potravín odľahčíte váš smetiak

Ľubomír Veselický: Dôsledným plánovaním nákupov potravín odľahčíte váš smetiak

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Bc. Ľubomír Veselický,  poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 2: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná
 
ROZHOVOR
Spôsobuje Vašej rodine a Vám konkrétne nejaký problém aktuálny dvojtýždňový zber?
Dvojtýždenný zber komunálneho odpadu nespôsobil našej rodine žiadny problém. Žijeme v rodinnom dome a odpad tvoríme ako tri dospelé osoby.
 
Aké podnety od obyvateľov Serede dostávate v súvislosti s touto novinkou?
Od zavedenia dvojtýždňového intervalu zberu komunálneho odpadu sa na mňa ako občana ani ako poslanca neobrátil s nejakým podnetom, či otázkou, ktorá by sa týkala tejto zmeny, žiadny obyvateľ  Serede.
 
Akú plnú máte smetnú nádobu, v deň zvozu? (teraz pri zníženej frekvencii)
Naša čierna kuka-nádoba bola po dvoch týždňoch primerane naplnená, po silnejšom stlačení obsahu by určite vznikla rezerva cca 15 litrov voľného priestoru. Na odvoz bola pripravená ako nepreplnená.
 
Čo tvorí najväčšie objemy Vašich smetí?
Najväčší objem predstavujú použité papierové kapesníčky, kuchynské papierové utierky, polystyrénové misky z prinesených jedál, baliace papierové vrecká a papier z mäkkých mäsových výrobkov, mikroténové vrecká, hliníkové uzávery kelímkov z mliečnych výrobkov.
Veľký objem, ale aj hmotnosť predstavujú šupy zo zemiakov, mandarínok, banánov, pomarančov, listy kalerábu, kapusty, stvrdnuté staré pečivo, kosti z vývarov a  odpad, ktorý vznikol pri varení ako strúhanka, múka, škrupiny z vajec.
 
V čom vidíte nedostatky takéhoto kroku (znížená frekvencia zberu odpadov na polovicu)? Čo by mohla vylepšiť samospráva?
Vzhľadom na moje nulové negatívne skúsenosti s predĺžením frekvenciu zberu komunálneho odpadu, jediný nedostatok vidím v tom, že sme túto frekvenciu neznížili už pred dvomi rokmi.
Ak sa niekto sťažuje na nedostatočný objem odpadových nádob pri tomto spôsobu zberu, tak neseparuje. Moja minulotýždňová fotografia zo Šulekovskej ulice tento záver potvrdzuje. V komunálnom odpade je konzerva (veľmi ťažko stlačiteľná na menší objem). Viem odhadnúť, ako by dopadla prehliadka obsahu všetkých  čiernych vriec z tejto kuka-nádoby. Okrem sústavného presviedčania tvorcov odpadu o nevyhnutnosti dôsledného separovania, nevidím spôsob, ako donútiť tvorcov odpadu, aby sa odpadu venovali viac. Výhľadovo je to určite váženie odovzdávaného komunálneho odpadu, ale to už je mimo právomocí samosprávy. Tu musia byť aktívne zberové spoločnosti ako prvé.
 
V čom vidíte Vaše osobné nedostatky hospodárenia s odpadmi vo Vašej domácnosti, v čom sa musíte zlepšiť?
Kto má vážny záujem a venuje sa separovaniu, ten osobné nedostatky v tomto smere nemá.
 
Čo by Vám k zlepšeniu dopomohlo?
K zníženiu hmotnosti komunálneho odpadu by určite pomohol zber kuchynského odpadu aj z rodinných domov. Ale vzhľadom na finančnú náročnosť likvidácie kuchynského odpadu, by to bolo  neekonomické a naplnili by sme heslo Budeme šetriť, nech to stojí čokoľvek.
 
Aké rady, tipy, „vylepšováky“ v tejto súvislosti by ste nasmerovali občanom?
Jednou z možností, ako znížiť hmotnosť odpadov, je dôsledné plánovanie nákupov potravín. To znamená nákup vyšších hmotností výrobkov, ak ich možno pripraviť na viac spôsobov. Uvarené jedlo vydrží v chladničke dlhšie. U pekárskych naopak, radšej častejší nákup rožkov a ich včasná konzumácia, ako kúpiť ich desať a tri stvrdnuté vyhodiť.
 
***
 
Seredské novinky prinášajú opäť minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď. Cieľom je pomôcť obyvateľom mesta lepšie hospodáriť so svojimi vlastnými odpadmi v domácnosti.
 
Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu sa zníži objem vášho komunálneho odpadu na minimum.
 
Harmonogram zberu odpadov v Seredi. (separáty aj komunálny odpad)
 
Rady, ako si ešte viac odľahčiť nádobu na komunálny odpad, priniesli Seredské novinky v tomto článku: Odľahčite si smetiak odseparovaním plastov, papiera, skla a ostatných recyklovateľných zložiek. Ako na to?
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
Nevyseparovaný domový odpad na Šulekovskej ulici v Seredi. foto: ľv