Ako znížiť spotrebu? Riaďme sa heslom „nie mať, ale byť“, radí Róbert Kráľ

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Ing. arch. Róbert Kráľ, poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 1: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad
 
ROZHOVOR
Spôsobuje Vašej rodine a Vám konkrétne nejaký problém aktuálny dvojtýždenný zber?
Vidím problém v zbere kuchynského odpadu od rodinných domov v zimnom období. (pozn.: Občania Serede z rodinných domov môžu svoje biologicky rozložiteľné odpady rastlinného pôvodu odovzdávať do hnedých nádob v období od polovice marca do polovice novembra bežného roka.)
 
Aké podnety od obyvateľov Serede dostávate v súvislosti s touto novinkou?
Očakávanie, že keď sa zberá menej, bude to aj menej stáť.
 
Koľko ľudí zapĺňa Vašu smetnú nádobu?
Zostali sme doma dvaja s manželkou.
 
Akú plnú máte smetnú nádobu, v deň zvozu? (teraz pri zníženej frekvencii) 
Nádobu zaplníme v priemere na 80 %. Na sviatky to je problém, je nás vtedy viac.
 
Čo tvorí najväčšie objemy Vašich smetí?
Obaly. Stále je dosť nerecyklovateľných.
 
V čom vidíte nedostatky takéhoto kroku (znížená frekvencia zberu odpadov na polovicu)? Čo by mohla vylepšiť samospráva?
Problém vidím v systémovom riešení celoročného zberu kuchynského odpadu od rodinných domov.
 
V čom vidíte Vaše osobné nedostatky hospodárenia s odpadmi vo Vašej domácnosti, v čom sa musíte zlepšiť? 
Snažíme sa, ale vždy je čo vylepšiť.
 
Čo by Vám k zlepšeniu dopomohlo?
Ako som písal vyššie: celoročný zber kuchynských odpadov od rodinných domov.
 
Aké rady, tipy, „vylepšováky“ v tejto súvislosti by ste nasmerovali občanom?
Nekupujme zbytočnosti, znížme spotrebu v duchu sloganu “nie mať, ale byť “. Vízia je v napredovaní technológií rýchlo rozložiteľnej obalovej techniky, čo je globálny problém. A samozrejme, vyrábajme a nakupujme "veci “ s dlhšou životnosťou.
 
***
Seredské novinky prinášajú opäť minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď. Cieľom je pomôcť obyvateľom mesta lepšie hospodáriť so svojimi vlastnými odpadmi v domácnosti.
 
Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu sa zníži objem vášho komunálneho odpadu na minimum.
 
Harmonogram zberu odpadov v Seredi. (separáty aj komunálny odpad)
 
Rady, ako si ešte viac odľahčiť nádobu na komunálny odpad, priniesli Seredské novinky v tomto článku: Odľahčite si smetiak odseparovaním plastov, papiera, skla a ostatných recyklovateľných zložiek. Ako na to?
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.