Tip na úspešný boj s odpadmi? Trpezlivosť a zodpovednosť, myslí si poslanec Norbert Kalinai

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Ing. Norbert Kalinai, poslanec MZ v Seredi za volebný obvod č. 2: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné námestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná
 
ROZHOVOR
Spôsobuje Vašej rodine a Vám konkrétne nejaký problém aktuálny dvojtýždenný zber?
Nie, nespôsobuje.
 
Koľko ľudí zapĺňa Vašu smetnú nádobu?
Štyria.
 
Aké podnety od obyvateľov Serede dostávate v súvislosti s touto novinkou?
Zatiaľ som žiadny podnet nedostal.
 
Akú plnú máte smetnú nádobu, v deň zvozu? (teraz pri zníženej frekvencii)
Bola plná po veko, máme aj jednu firemnú nádobu a jedno vrece bolo aj v tejto nádobe.
 
Čo tvorí najväčšie objemy Vašich smetí?
Plasty a kuchynský odpad.
 
V čom vidíte nedostatky takéhoto kroku (znížená frekvencia zberu odpadov na polovicu)? Čo by mohla vylepšiť samospráva?
Za mňa je to v poriadku, bez nedostatkov.
 
V čom vidíte Vaše osobné nedostatky hospodárenia s odpadmi vo Vašej domácnosti, v čom sa musíte zlepšiť?
Triedenie kuchynského odpadu je zatiaľ pre nás najzložitejšie, nakoľko nekompostujeme. Učíme sa to riešiť.
 
Čo by Vám k zlepšeniu dopomohlo?
Trpezlivosť pri triedení.
 
Aké rady, tipy, „vylepšováky“ v tejto súvislosti by ste nasmerovali občanom?
Jedinou cestou je opäť trpezlivosť a zodpovednosť pri triedení odpadu.
***
 
Seredské novinky prinášajú opäť minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď. Cieľom je pomôcť obyvateľom mesta lepšie hospodáriť so svojimi vlastnými odpadmi v domácnosti a to najmä po znížení frekvencie zberu komunálnych odpadov od rodinných domov v meste. 
 
Správnym vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu sa zníži objem vášho komunálneho odpadu na minimum.
 
Harmonogram zberu odpadov v Seredi. (separáty aj komunálny odpad)
 
Rady, ako si ešte viac odľahčiť nádobu na komunlány odpad, priniesli Seredské novinky v tomto článku: Odľahčite si smetiak odseparovaním plastov, papiera, skla a ostatných recyklovateľných zložiek. Ako na to?
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.