RTV Krea: Spolupráca OZ Vodný hrad a mesta Sereď na obnove portálu kaštieľa

Občania a občianske združenia     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Vstupný portál seredského kaštieľa, cez ktorý prechádzali významné rody Turzovcov, Esterházyovcov či Ohrensteinovcov sa končene dočká rekonštrukcie. Zabezpečí ju mesto Sereď v spolupráci s občianskym združením Vodný Hrad.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea