Pozvánka na otvorenie výstavy Františka Šmigrovského-slovenského reštaurátora

Pozvánka na otvorenie výstavy Františka Šmigrovského-slovenského reštaurátora

Umenie a literatúra     Mestské múzeum    
Mestské múzeum v Seredi, Dom kultúry a OZ Vodný Hrad Vás srdečne pozývajú na výstavu reštaurátorskej tvorby a ochrany pamiatok reštaurátora Mgr. Františka Šmigrovského zo Serede.
 
Otvorenie výstavy sa bude konať v piatok  28. januára 2022 o 17.00 hod. 
 
Výstava je zostavená z fotografickej dokumentácie reštaurátorských prác autora, ktoré dopĺňajú menšie reštaurované diela. Kurátorom výstavy je Mgr. arch. Rastislav Petrovič, odborný radca Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Výstava bude trvať  29. 01. 2022 – 29. 03. 2022.
 
 
Pozvánka na otvorenie výstavy Františka Šmigrovského-slovenského reštaurátora