Mesto Sereď pokračuje v bezplatnom právnom poradenstve pre občanov nášho mesta.

Mesto Sereď pokračuje v bezplatnom právnom poradenstve pre občanov nášho mesta.

Mestský úrad     Martina Klinková    
Bezplatné právne poradenstvo je k dispozícii iba občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák Vám však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje Vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie Vašich problémov. Právne poradenstvo sa bude konať na Mestskom úrade v Seredi, na 1.poschodí v malej  alebo veľkej zasadačke za dodržiavania platných aktuálnych hygienických opatrení.
 
Termíny právneho poradenstva na 1. polrok 2022 sú nasledovné:
 
26.01.2022 streda - 16:00h -17:00h,
14.02.2022  pondelok - 09:00h -10:00h,
09.03.2022  streda - 16:00h -17:00h,
28.03.2022  pondelok - 09:00h -10:00h,
20.04.23022 streda  - 16:00h -17:00h,
09.05.2022 pondelok - 09:00h -10:00h.
01.06.2022 streda - 16:00 h. - 17:00 h.
20.06.2022 pondelok - 09:00 h. - 10:00 h.
Mesto Sereď pokračuje v bezplatnom právnom poradenstve pre našich občanov.