Ľudia rozhodli o podpore seredských projektov z participatívneho rozpočtu Trnavského kraja

Ľudia rozhodli o podpore seredských projektov z participatívneho rozpočtu Trnavského kraja

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
Od 20. decembra 2021 do 9. januára 2022 mali obyvatelia možnosť hlasovať o podpore rôznych projektov z participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.  V online hlasovaní ľudia rozhodli o podpore 54 občianskych a komunitných projektov. Celkovo bolo odovzdaných 35 734 hlasov. Hlasovanie verejnosti malo 50-percentnú váhu pri rozhodovaní, druhú časť tvorili hlasy členov deliberatívnych fór, uvádza Trnavská župa. Spolu bude rozdelených celkovo 250-tisíc eur, pričom nápady budú realizované už v tomto roku. Časť z týchto financií získajú aj nasledujúce občianske združenia a organizácie zo Serede a okolia:
 
Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Sereď
 
Názov projektu:  Čistá príroda - čisté brehy v okolí vôd II.
 
Slovenský rybársky zväz bude spolu s členmi pokračovať v úspešnom projekte čistá príroda - čisté brehy v okolí vôd z roku 2021 a aktívne sa zapojí do likvidácie čiernych skládok, zberu odpadu z brehov rybárskych revírov ako aj vyčistenie prírody od odpadu.
 
Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď
 
Názov projektu: Oddychová zóna nábrežie Garbiarska - zlepšenie dostupnosti lokality
 
Zo zabudnutej, zarastenej a nebezpečnej časti mesta, plnej navážok odpadu, sa skautom zo Serede, aj vďaka predchádzajúcemu grantu TTSK a spolupráci s občianskym združením Vodný Hrad Sereď, darí postupne vytvárať zónu, ktorá láka na svoje scenérie.  Postupne sa podarilo vypíliť náletové dreviny , presvetliť priestor, vytrhať korene, zhrnúť, preosiať a spätne rozhrnúť zeminu. Vyviezť viac než 5 kontajnerov vyseparovaného odpadu, vybudovať ohnisko, bylinkovú špirálu, drevené mólo, originálne ležadlá, štrkové chodníky, či náučný chodník o vážskych lodných mlynoch. Na jar skauti budú s prácami pokračovať, osadia lavičky a vyrobia altánok. Získané financie použijú napríklad na vybudovanie schodiska, ktoré umožní ľuďom prechádzajúcim sa po hrádzi, bezpečne zísť dolu, do budovanej oddychovej zóny, do priestoru medzi hrádzou a riekou Váh.
 
OZ Záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede
 
Názov projektu: Ovocné zastávky na cyklotrase III.- solárna eko dobíjacia stanica
 
Financie by mali byť využité na osadenie solárnych eko dobíjacích staníc na cyklotrase- multifunkčné eko riešenie pre služby a mobilitu nielen pre cyklistov .
 
V rámci okresu bude podporený aj projekt pod názvom Lavička osobností Galanty, tretí ročník Dňa rodiny v Gáni a outdoorové ihrisko v Kajali.
 
zdroj: TTSK
 
Ľudia rozhodli o podpore seredských projektov z participatívneho rozpočtu Trnavského kraja