Kňazi na sviatok Troch kráľov posvätili domácnosti

Kňazi na sviatok Troch kráľov posvätili domácnosti

Zvyky a tradície     Iveta Tóthová    
 
Katolíci a ďalší veriaci si 6. januára každoročne pripomínajú sviatok Zjavenia Pána, ktorý sa tiež nazýva sviatok Troch kráľov. Okrem iného je charakteristický aj tým, že príbytky veriacich navštevujú kňazi, aby posvätili ich domácnosti. Tento obrad vykonávajú svätenou vodou požehnanou počas trojkráľovej liturgie spolu s kriedou, ktorou nad dvere píšu letopočet s požehnaním. Tento rok text znel: 20-G-M-B-22.
 
Náboženská literatúra uvádza, že požehnaním domu, nemocnice či inej stavby jej obyvatelia vyjadrujú, že daná budova chce byť spájaná s pôsobením Božej milosti. Teda že všetko, čo sa v nej bude diať, chce byť na Božiu oslavu. Ten, kto si dá požehnať svoj príbytok, zasväcuje ho Bohu a zároveň vyjadruje, že v tomto príbytku chce žiť aj so svojou rodinou v duchu kresťanstva v láske, porozumení a modlitbe.
 
Dekan seredskej farnosti  Ján Hallon s diakonom navštívil aj priestory farskej charity na Novomestskej ulici v Seredi a požehnali miesto, ktoré poskytuje pomoc núdznym či  ľuďom bez domova. "Tešíme sa a sme vďační nášmu p. dekanovi a p. diakonovi, ktorí nás poctili svojou návštevou a požehnali naše priestory." uviedla Farská charita na sociálnej sieti.
 
Kňazi na sviatok Troch kráľov posvätili domácnostiKňazi na sviatok Troch kráľov posvätili domácnostiKňazi na sviatok Troch kráľov posvätili domácnosti