Epidemiologická situácia v okrese je naďalej priaznivá. Školy obnovili prezenčné vyučovanie, nočný zákaz vychádzania je zrušený

Epidemiologická situácia v okrese je naďalej priaznivá. Školy obnovili prezenčné vyučovanie, nočný zákaz vychádzania je zrušený

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
V prvom kalendárnom týždni došlo k ďalšiemu miernemu poklesu chorobnosti na COVID-19 o 10% na incidenciu 384/100 000.   Z celkového počtu pozitívnych osôb bolo 70% neočkovaných, 18 % osôb do 18 rokov veku a 6% osôb bolo 65+ ročných. Informáciu zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante.
 
Nakazených variantom Omikron narastá.  Podľa Ivety Šulekovej z RÚVZ GA v susednej Českej republike je už približne polovica prípadov spôsobená Omikronom, takže dá sa predpokladať, že v krátkom čase dôjde aj v našej republike k jeho výraznému šíreniu.
 
Zaočkovanosť obyvateľov okresu
 
Jednou dávkou 55%
Kompletne očkovaní 52%
50 roční a starší 71,2%
 
Školy a školské zariadenia
 
Všetky školské a predškolské zariadenia sa riadia školským semaforom. Ako sme už informovali, zatvoriť jednotlivé triedy je v právomoci riaditeľa školy, pri vyššom počte prípadov na školách sa tieto budú zatvárať na základe rozhodnutie RÚVZ.
Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 10.1.2022.
 
Nové nariadenia
 
- Od 10. januára je zrušený nočný zákaz vychádzania. Naďalej ale platí núdzový stav.
 
– Reštaurácie ostávajú otvorené pre očkovaných a osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19.
 
– Režim v hoteloch a lyžiarskych strediskách ostáva nezmenený.
 
– Neesenciálne obchody a služby ostávajú otvorené v režime OP.
 
– V platnosti ostáva OTP režim v rýchlikoch, IC a diaľkových autobusoch.
 
– Naďalej platí zákaz zhromažďovania nad 6 osôb.
 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave informuje
 
 
Policajti budú pokračovať v kontrolách
 
Kontroloy budú zamerané na dodržiavanie pandemických opatrení najmä v prevádzkach, aj na dodržiavanie lekárom stanovenej karantény.
 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave informuje, že od 31.12.2021 do 06.01.2022 riešili policajti 128 osôb, ktoré nedodržali platné COVID opatrenia. Policajné hliadky takmer polovicu priestupkov vyriešili napomenutím, pokuty uložili v 65 prípadoch a 2 osoby nahlásili na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
 
Zákaz vychádzania porušilo 122 osôb. Z toho bola pokuta uložená 64 osobám. S napomenutím obišlo 56 osôb a 2 osoby boli odstúpené na RÚVZ.
 
Počas kontroly nemalo 6 osôb nasadený respirátor. Jedna osoba za nedodržanie predpisu dostala pokutu a 5 osôb bolo iba napomenutých.
 
Epidemiologická situácia v okrese je naďalej priaznivá. Školy obnovili prezenčné vyučovanie, nočný zákaz vychádzania je zrušený