Zber papiera, plastov a skla od rodinných domov: zopakujte si termíny odvozu v roku 2022 a čo všetko sem patrí

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Aby ste lepšie zvládli nový dvojtýždňový interval zvozu komunálneho odpadu, je dôležité správne odseparovať všetky recyklovateľné zložky vašich odpadov. Ich zber zostal v rovnakom režime, ako ste boli zvyknutí z predchádzajúceho obdobia.   
 
Najbližšie termíny zberu triedených odpadov od rodinných domov v Seredi:
12.01.2022 (Streda) plast a 13.01.2022 (Štvrtok) papier
26.01.2022 (Streda) plast a 27.01.2022 (Štvrtok) papier
09.02.2022 (Streda) plast a 10.02.2022 (Štvrtok) papier
23.02.2022 (Streda) plast a 24.02.2022 (Štvrtok) papier
09.03.2022 (Streda) plast a 10.03.2022 (Štvrtok) papier
23.03.2022 (Streda) plast a 24.03.2022 (Štvrtok) papier
06.04.2022 (Streda) plast a 07.04.2022 (Štvrtok) papier
20.04.2022 (Streda) plast a 21.04.2022 (Štvrtok) papier
04.05.2022 (Streda) plast a 05.05.2022 (Štvrtok) papier
18.05.2022 (Streda) plast a 19.05.2022 (Štvrtok) papier
 
Sklo sa zberá každú prvú stredu v mesiaci, každý mesiac v roku.
 
Separáty vo vreciach vyložte pred svoj dom do šiestej hodiny rannej.
 
Ako správne triediť odpady?
PLAST
Sledujte značky na obaloch:  PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP, PS, O, (PLA, CPLA, RCPLA = bioplasty), FE, ALU, C/PAP
Každú plastovú fľašu pred vyhodením stlačte (ak nie je zálohovaná), rovnako aj nápojové kartóny a plechovky (ak nie sú zálohované). Šetríme tým miesto v zbernej nádobe, aj pohonné hmoty potrebné na odvoz odpadu. Do vriec na plast patria aj tégliky od jogurtov, plastové vrecká, fólie, igelitové tašky, obaly od kozmetiky, obaly z rôznych potravín, polystyrén.
 
V Seredi sa spolu s plastami zbierajú aj tetrapaky a kovy, preto do vriec na plast patria aj nápojové plechovky (ak nie sú zálohované), viečka od jogurtov, konzervy, hliníkové tuby, hliníkové fólie alebo obaly od sviečok.
 
Do plastu nepatria mastné a znečistené obaly, so zvyškami jedla alebo kozmetiky. Nemusia byť dokonale čisté, stačí jemne opláchnuť. Obaly znečistené motorovými olejmi a chemikáliami je lepšie odovzdať na zbernom dvore medzi nebezpečné odpady. Ďalej sem nepatrí podlahové krytiny, guma, molitan, obuv, textil.
Zber a zhodnotenie plastov v meste Sereď financuje organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal s.r.o.
 
PAPIER
Sledujte značky na obaloch: PAP, 20 PAP, 21 PAP, 22 PAP, 39 PAP
Do vreca na papier patria stlačené krabice a kartóny, noviny, časopisy, zošity, reklamné letáky, katalógy, knihy bez tvrdej väzby, krepový a baliaci papier. V prípade dokumentov viazaných kancelárskymi sponkami, nie je potrebné tieto odstraňovať. Obaly od vajíčok a rolky od toaletného papiera sem tiež patria, avšak lepšie je kompostovať ich.
Do modrej nádoby nepatria znečistené a mastné kartóny a krabice, mokrý papier, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, celofán, použité hygienické vreckovky, plienky.
Zber a zhodnotenie papiera v meste Sereď financuje organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal s.r.o.
 
SKLO
Sledujte značky na obaloch: GL, 70, 71, 72
Veľkou výhodou skla je, že sa dá recyklovať donekonečna. Do skla patria fľaše bez uzáverov, okenné tabule, poháre zo zaváranín a iných potravín, črepy, sklo z okuliarov.
Do zelenej nádoby nepatrí keramika alebo porcelán (patria do zmesového odpadu – čierne nádoby), zrkadlá, sklo s prímesou kovov, obrazovky z TV (patria na zberný dvor), žiarovky (elektroodpad), teplomery, dymové, mliečne a varné sklo, autosklo.
Zber a zhodnotenie skla v meste Sereď financuje organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal s.r.o.
 
Čo ešte nemusí končiť v nádobe na komunálny odpad?
Akékoľvek objemné predmety, ktoré sa nevojdú do čiernej zmesovej nádoby: predmety z domácnosti, zo záhrady, kovové časti z náradia, kusy z nábytkov, detské hračky, detské stoličky, objemný odpad, obalové materiály z krabíc, staré náradie, drevo, polystyrén, elektroodpad. Toto všetko bezplatne odovzdáte na Zbernom dvore mesta Sereď. Drobný stavebný odpad je spoplatnený. 
 
Po správnom vyseparovaní môže váš zmesový komunálny odpad tvoriť naozaj len minimum vašich odpadov.
Nový harmonogram zberu komunálneho odpadu od rodinných domov v Seredi nájdete tu: http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2021-11-18-harmonogram-zberu-odpadov-od-rodinnych-domov-2022