Sereď komunikuje: občan sa pýtal na zmeny vo frekvencii zvozu komunálneho odpadu

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Otázka: Kto urobil chybu, že smetiaky pred rodinnými domami boli včera vyložené? Myslíte si, že boli občania informovaní o zmene frekvencii zvozu odpadov v Seredi dostatočne? Prečo mali občania smetiaky vyložené v starom termíne zvozu?
 
Odpoveď: O zmene frekvencii zvozu komunálnych odpadov od rodinných domov a o novom harmonograme zberu Mestský úrad Sereď postupne informoval občanov mesta od novembra 2021 (VZN o odpadoch, ktoré obsahuje túto zmenu, bolo poslancami schválené v novembri 2021).
Postupne a pravidelne prinášame informácie. Zasielam Vám sumár článkov a tiež reportáž, ktoré sme v súvislosti s touto zmenou vo frekvencii zberu odpadov priniesli:
Reportáž RTV Krea 30. november:
26. december:
5. január:
10. december:
7. január:
Ďalšie informácie budeme občanom prinášať postupne aj naďalej.
 
Ďalej bol letáčik s harmonogramom zvozu od rodinných domov distribuovaný do schránok občanom v posledných pracovných dňoch uplynulého roka.
Taktiež bol harmonogram distribuovaný v rámci decembrového vydania tlačených Seredských noviniek a bude opätovne distribuovaný aj v januárovom vydaní.
 
V prípade, ak majú občania nejasnosti, vedia sa kedykoľvek obrátiť nielen priamo na mňa, ale na všetky verejne dostupné kontakty mestského úradu na www.sered.sk.
 
K tomu ani nespomínam početné diskusie na sociálnych sieťach, v ktorých Seredčanov ako zamestnanec úradu poverený komunikáciou nasmerovávam, vysvetľujem a diskutujem s cieľom sprehľadniť im (nielen) túto tému.  
 
To, či sú informácie z mestského úradu adekvátne, primerané a dostačujúce, musia vyhodnotiť samotní občania mesta Sereď.
Obyvatelia Serede si postupne osvoja novinku a je potrebný istý reakčný čas na navyknutie si. Prvý zvoz po novom v zóne, kde mali v roku 2021 zvozový deň štvrtok, sa uskutoční v pondelok 10. januára 2022.