Situácia v Galantskom okrese sa zlepšuje

Situácia v Galantskom okrese sa zlepšuje

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Aj napriek tomu, že v posledných dvoch týždňoch na Slovensku opäť narástla chorobnosť na Covid-19,  situácia v samotnom Galantskom okrese sa počas 14 dní mierne zlepšila.  Oproti vrcholu krivky incidencie v 48-om k.t. klesla chorobnosť  dohromady o 60%.
 
Iveta Šuleková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante informovala, že výpočet reprodukčného čísla je veľmi limitovaný prerušením testovania počas sviatkov a dovoleniek, takže reálny trend vývoja bude možné posúdiť až v tomto a nasledujúcich týždňoch.
 
Z celkového počtu pozitívnych osôb bolo 71% neočkovaných osôb, 12,5 % osôb do 18 rokov a 7,5 % osôb 65 rokov a starších.
 
Zaočkovanosť obyvateľov okresu:
Jednou dávkou - 55 %
Kompletne - 52 %
Nad 50 rokov - 70,7 %.
 
Do získania druhého očkovacieho žolíka chýba 1497 obyvateľov okresu, informoval RÚVZ v Galante.
 
Vyučovanie v školách
 
Podľa MŠVVŠ SR  sa v pondelok 10. januára začnú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom. Žiaci sa zároveň budú môcť pretestovať, na tento účel rezort školstva distribuoval viac než 3 milióny testov.
Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb. Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.
 
 
 
Situácia v Galantskom okrese sa zlepšujeSituácia v Galantskom okrese sa zlepšujeSituácia v Galantskom okrese sa zlepšuje