Veľké plány občianskeho združenia vybudovať na nábreží Váhu oddychovo-relaxačnú zónu

Veľké plány občianskeho združenia vybudovať na nábreží Váhu oddychovo-relaxačnú zónu

Občania a občianske združenia     Iveta Tóthová    
 
Rieka Váh, tečúca cez Sereď ponúka obrovské možnosti na relaxačno-oddychové či športové vyžitie. Žiaľ mesto za dlhé roky nebolo schopné tento potenciál využiť.
 
Projekt revitalizácie
 
Spomínaný stav sa rozhodlo zmeniť Občianske združenie Seredské nábrežie. Na pozemkoch nachádzajúcich sa v časti medzi hrádzou a samotnou riekou majú záujem vybudovať oddychovú a relaxačnú zónu. Ide o veľký projekt, ktorého realizácia potrvá niekoľko rokov.
V záujmovom území je časť pozemkov od Mlynárskej ulice po Zberný dvor vo vlastníctve mesta a preto združenie podalo na mesto žiadosť o prenájom pozemkov.
 
Ďalšie územie tvoria pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., s ktorým OZ takisto rokuje o nájme pozemkov.
 
 
OZ Seredské nábrežie predstavuje ciele projektu
 
Hlavnou záujmovou oblasťou je revitalizácia územia pri Váhu v Seredi. Cieľom je vybudovať na tomto území viacúčelovú oddychovú a relaxačnú zónu s mestskou nábrežnou promenádou, s osobným prístaviskom, informačným centrom o rieke Váh a mestskou plážou.

V druhej oblasti záujmu sa tento zámer zaoberá propagáciou a vytváraním podmienok pre rozvoj turizmu na vode a pri vode, zriadením a prevádzkou vyhliadkovej i poznávacej plavby na dolnom toku Váhu, prioritne v oblasti mesta Sereď a na Vodnom diele Kráľová. Pre tento účel sa počíta s využitím menších vyhliadkový plavidiel aj vhodného typu vyhliadkovej osobnej lode. Prostredníctvom prevádzky vyhliadkovej plavby sa vytvoria možnosti na atraktívne zážitky a spoznávanie rieky Váh i celého územia, prírody a krajiny dolného Považia.

Podstatou zámeru na vybudovanie mestskej nábrežnej zóny je vytvorenie možností na oddych, relax a regeneráciu pre obyvateľov a návštevníkov mesta Sereď v prírodnom prostredí veľmi cenného územia mesta v priamom kontakte s riekou Váh, ktoré doposiaľ pre tento účel nemalo vytvorené skoro žiadne podmienky.

Zámer na vybudovanie viacúčelovej oddychovej zóny počíta s umiestnením viacerých umeleckých diel súvisiacich s nábrežím. Združenie projektuje repliku vodného mlyna pre prípadné čerpanie rôznych fondov nakoľko všetko je finančne náročné.
 
Súčasťou by malo byť aj jednoduché infocentrum prostredníctvom umiestnených informačných panelov, alebo ďalších audiovizálnych prostriedkov s údajmi o rieke Váh, histórii jej významu a vplyvu na mesto a okolie. Samozrejmosťou budú gastronomické služby. Pre prípadné čerpanie finančných prostriedkov z akýchkoľvek fondov má združenie pripravený projekt mlynov na Váhu.
 
S projektom sa oboznámili aj poslanci
 
Celý projekt bol predstavený poslancom MsZ  na decembrovom rokovaní. Hoci boli všetci predloženému návrhu naklonení, v prípade nájmu pozemkov sa zhodli, že ide o rozsiahly projekt na prípravu ktorého bude treba viac času aj pozornosti. Po rozsiahlej diskusii bolo ale schválené zriadenie dočasnej komisie, pozostávajúcej z niektorých poslancov a zamestnancov Mestského úradu, ktorá pripraví alternatívy využitia územia tzv. “Larzenky“, formu spolupráce s Občianskym združením Seredské nábrežie.
 
Podpora a spolupráca
 
OZ Seredské nábrežie verí, že tento zámer zaujme a získa súhlas všetkých obyvateľov mesta Sereď, jeho vedenia, dotknutých štátnych orgánov či organizácií a vyjadria projektu svoju podporu. Pre realizáciu celého zámeru združenie počíta aj so získaním ďalších vhodných partnerov z okolitých obcí a územia okolo Váhu ako napríklad vodácke, turistické či cyklistické organizácie.
 
Či sa združeniu podarí veľkolepé plány zrealizovať ukáže čas. V každom prípade projekt vyzerá zaujímavo a už teraz mu mnohí obyvatelia vyjadrujú podporu.
Veľké plány občianskeho združenia vybudovať na nábreží Váhu oddychovo-relaxačnú zónuVeľké plány občianskeho združenia vybudovať na nábreží Váhu oddychovo-relaxačnú zónuVeľké plány občianskeho združenia vybudovať na nábreží Váhu oddychovo-relaxačnú zónuVeľké plány občianskeho združenia vybudovať na nábreží Váhu oddychovo-relaxačnú zónu