Program mestského múzea na mesiac január 2022

Program mestského múzea na mesiac január 2022

Kultúra a divadlo     Mária Diková, vedúca mestského múzea v Seredi    

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracie hodiny: október – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

 

Program na mesiac JANUÁR 2022

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY

 RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

 

EXPONÁT MESIACA:

„Mustry“ – storočné vzory na vyšívanie a maľovanie ľudových ornamentov

 z oblasti seredsko-trnavského regiónu 

 

 Výstava kreslených vzorov ľudových ornamentov s rastlinným motívom v zbierkovom fonde múzea

Do zbierky mestského múzea darovali Daniela Práznovská,

 Marián Karmažin zo Serede a Martina Bűhrer z Dolnej Stredy

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVU:

 

FRANTIŠEK ŠMIGROVSKÝ

VÝBER Z TVORBY REŠTAURÁTORA A SOCHÁRA  

Výstava reštaurátorskej tvorby a ochrany pamiatok slovenského reštaurátora

Mgr. Františka Šmigrovského

 

Výstava bola presunutá, potrvá od 29. 1. 2022 - 29. 3. 2022

Vernisáž výstavy 28. 1. 2022 o 17.00 hod.

 

-------

VÝZVA:

Hľadáme vzory a exponáty paličkovanej čipky zo Serede i blízkeho regiónu

z obdobia 19. a 20. storočia, bližšie informácie v Mestskom múzeu v Seredi, na tel. č. 0950894373,

e-mail: muzeum@sered.sk

Program mestského múzea na mesiac január 2022