Bodka za starým rokom.

Bodka za starým rokom.

Občania a občianske združenia     Jana Javorová    
Koniec roka nám prináša zamyslenie sa nad tým, čo všetko sme v tomto roku zažili a zvládli. 
Čo bolo to najlepšie? Samozrejme dva turnusy letného tábora. Naša činnosť a aktivity ale prebiehali aj počas celého roka.  Prezenčne aj online - podľa opatrení, ktoré sme dodržiavali. 
 
V online priestore sme mali  družinovky a vymýšlali sme rôzne aktivity ako napr. Online šibačku, POTS - Pravidelný Online Turnaj Skautov - piatkové popoludnia s online spoločenskými hrami, spoločné varenia na družinovkách, či vzájomné doučovanie. Družina Vačice sa zúčastnila medzinárodného online Jamboree JOTA - JOTI.
 
V období, keď boli povolené hromadné akcie, sme pri dodržaní všetkých opatrení zrealizovali niekoľko viacdňových podujatí a to plánovaciu víkendovú chatu v Trlenskej doline, letný skautský tábor, letný skautský tábor pre včielky a vĺčatá, vzdelávaciu a plánovaciu chatu pre všetkých našich radcov na Motyčkách, víkendovú chatu pre  skautky.
 
Aj tento rok boli u nás preteky plachetníc Aquaeris 2021, kde naša posádka získala 1. miesto.
Z jednodňových podujatí spomeniem napr. Zahájenie skautského roka - Šintavské bane, turistickú výpravu s pozorovaním západu slnka na Zárubách a nočný pochod domov, etapovku pre najmenších a etapovú hru pre skautky.
 
Organizovali sme viaceré brigády na budovanie Oddychovej zóny Nábrežie Garbiarska.
Samozrejme  skauti  pokračovali v plnení svojich napredovaní a rôznych odboriek a výziev podľa programovej ponuky https://www.skauting.sk/skauti/program/
 
Naši členovia aj tento rok pokračovali vo vzdelávaní a zúčastnili sa a úspešne zložili skúšky na celoslovenských skautských vzdelávacích kurzoch - Radcovský kurz, Plavecký kurz a  Kormidelnícky kurz pre skautov, Kurz prvej pomoci a  33 hodinový kurz prvej pomoci od SAZ / Skautská akadénia záchrany /, Liderská škola Equilibrium a Vulkán.
Aj tento rok sme priniesli do nášho mesta  a odovzdali do okolitých farností Betlehemské svetlo, ktoré skauti každoročne prinesú na Slovensko.
Chceli by sme  poďakovať všetkým našim priaznivcom, vďaka ktorým môžeme robiť všetky tieto aktivity :
- rodičom a starým rodičom za pomoc, podporu  a pochopenie toho, že skauting nie je len krúžok 
- známym aj neznámym ľuďom, ktorí sa  akýmkoľvek spôsobom zapojili pri budovaní Oddychovej zóny na Garbiarskej a podporujú nás
- Mestu Sereď a poslancom mestského zastupiteľstva, ktorých podporu si veľmi vážime. 
 
Mnohí sa nás pýtajú prečo robíme všetku túto dobrovoľnícku činnosť.  Odpoveď na túto otázku si môžete nájsť a prečítať  na jednej z  lavičiek v oddychovej zóne ktorú budujeme. Je to citát zakladateľa skautského hnutia Roberta Baden Powella…
 
Pre nás je odmenou odhodlanie a nadšenie  v očiach  našich skautov.
 
V novom roku 2022 Vám všetkým prajeme: buďte zdraví a majte úsmev na tvári, choďte do prírody, všímajte si svoje okolie a takto všetci robme svet šťastnejší a krajší.“    
Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.Bodka za starým rokom.