Od 1.januára ja zakázane držať psov na reťazi

Od 1.januára ja zakázane držať psov na reťazi

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Od 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej je už zakázané chovať a držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie.
 
Dôsledky chovu na reťazi
 
Stovky a stovky psov na Slovensku trpí tým, že sú držané na reťazi. Ide o obmedzenie ich pohybu, uviazaný pes trpí fyzicky i psychicky. Ako informuje Sloboda zvierat, časom u takto chovaných psov prichádza k svalovej atrofii, poškodeniu kĺbov, degeneratívnym ochoreniam, zraneniam ale aj vrastaniu reťaze do krku. Týmto spôsobom chovu majú zvieratá poruchy správania, trpia sebapoškodzovaním alebo agresívnym správaním.
 
Termín platnosti
 
Zákaz okamžite platí od 1.1. 2022 pre psy narodené po tomto dátume.  Pre psov narodených skôr bude platiť dvojročné prechodné obdobie ( do 1.1. 2024 ), aby majitelia stihli vytvoriť podmienky na chov psa bez uväzovania ( postaviť voliéru, plot, búdu a pod. ).  Za porušenie zákazu bude hroziť majiteľom pokuta.
 
Výnimky
 
Sloboda zvierat na svojej webstránke uvádza výnimky na uväzovanie psa. Ide napríklad o krátkodobé uviazania psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania. Ďalšia výnimka platí pre chov nebezpečného psa, ktorý v minulosti napadol alebo pohrýzol človeka podľa zákona 282/2002 (nie však gravidnej/dojčiacej suky, chorého psa a šteňa do 6 mesiacov ). Ďalej je povolené uviazanie služobného psa (v službách polície, vojakov, colníkov, justičnej stráže) a psa na osobitný účel (záchranársky, pastiersky, poľovný, v horskej službe a SBS) počas stráženia či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený a počas výcviku.
Od 1.januára ja zakázane držať psov na reťazi