Trnavská župa zrekonštruovala cyklotrasu

Trnavská župa zrekonštruovala cyklotrasu

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Cyklotrasa smerujúca z Dolného Čepeňa k vodnému dielu Kráľová sa stala využívaným miestom na športové aktivity cyklistov, korčuliarov ale aj bežcov. Tento úsek je súčasťou druhej časti Vážskej cyklomagistrály vedúcej až po Komárno.
 
Keďže časom na vyasfaltovanej korune hrádze došlo k prerastaniu buriny a tvorbe hrbolov, Trnavský samosprávny kraj pristúpil koncom novembra k rekonštrukcii cyklotrasy v úseku od Dolnej Stredy po podjazd pod mostom rýchlostnej cesty R1. „Chceme v mene všetkých cyklistov poďakovať TTSK za túto rekonštrukciu, obzvlášť krajskej cyklokoordinátorke za vynaložené úsilie,“ povedal Erik Štefanek z OZ Mám rád cyklistiku. Veľká vďaka patrí aj starostovi Dolnej Stredy a poslancovi VÚC Ľubošovi Šúrymu, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o to, že k oprave župa pristúpila. Teraz už bude možné zobrať cyklotrasu do správy obce.
 
Podľa Trnavskej župy bola celková dĺžka rekonštruovaného úseku 2,015 km. Opravená cyklotrasa začína cca 80 m za obcou Dolná Streda a končí na hranici katastrálnych území Dolná Streda a Váhovce. Výškovo cyklotrasa kopíruje niveletu hrádze. Šírka cyklotrasy je v rozmedzí 2,40 – 2,60 m.
 
V rámci opravy cyklotrasy bola odfrézovaná vrchná vrstva asfaltu a položený nový asfaltový koberec s dosypaním krajníc. Stavebné práce boli realizované v termíne od 17.11.2021 do 24.11.2021.Stavba bola zo strany dodávateľa odovzdaná bez závad. Rekonštrukcia prispela k bezpečnej a plynulej jazde cyklistov.
Trnavská župa zrekonštruovala cyklotrasuTrnavská župa zrekonštruovala cyklotrasuTrnavská župa zrekonštruovala cyklotrasu