Odpoveď na interpeláciu z MsZ dňa 9.12.2021

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    
Odpoveď na interpeláciu z MsZ dňa 9.12.2021
     
JUDr. PhDr. Marek Tóth
V médiách som zachytil, že ZMOS robí celoslovenský monitoring kanalizácií a vodovodných vedení. Týka sa to aj mesta Sereď, alebo nie?
 
Odpoveď:
Podľa informácií, ktoré nám poskytol ZMOS, bol celoslovenský prieskum zameraný na problematiku vodovodov a kanalizácií realizovaný v reprezentatívnej vzorke 600 samospráv. Mesto Sereď do tejto vzorky zahrnuté nebolo.