Príhovor primátora mesta Sereď.

Mestský úrad     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď    
Vážení spoluobčania,
skončil sa rok, v ktorom sme boli všetci skúšaní nielen pandémiou, ale čelili sme aj stúpajúcej agresivite, nekompetentnosti a neustále sa meniacim podmienkam vo všetkých sférach nášho života.
 
 Rozhodnutia vládnych predstaviteľov určite neboli jednoduché a akákoľvek vláda by to mala ťažké. Avšak nekultúra, primitívny slovník a urážky s akými sme sa stretávali u niektorých vrcholných predstaviteľov tejto krajiny nemajú miesto medzi slušnými ľuďmi a sú neospravedlniteľné… Vážení občania, každý slušný človek očakával kultivovanú diskusiu už pred rokom v ktorej odborníci a známi ľudia so spoločenským kreditom logicky a na príkladoch vysvetlia, prečo je potrebné očkovanie, kto môže byť očkovaný, ale aj kto napríklad zo zdravotných dôvodov očkovaný byť nemôže. Spôsoby a urážky ktorých sme svedkami dlhodobo, keď sa k odborným témam vyjadrujú pseudoodborníci, politici a už hádam každý v tomto štáte hlavne na sociálnych sieťach nemajú v kultúrnej spoločnosti miesto.
 
 Vraj starostovia budú potiť krv…
 
Dovolím si ubezpečiť, že všetci starostovia, primátori, prednostovia a ľudia, ktorým ide o pragmatické riešenie problémov robili všetko čo mohli pre svojich občanov podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
 
ROBILI TRPEZLIVO A HLAVNE S POKOROU, aj keď mnohé rozhodnutia kompetentných orgánov sprevádzal chaos, nekoncepčnosť a mnohokrát strata zdravého rozumu. O nejakej pokore a prípadnom ospravedlnení títo ľudia ani nechyrovali.
 
Malá prevádzka kde si majiteľ vie vpustiť max. 1-2 osoby, skontrolovať v plnom rozsahu odporúčané opatrenia, musí byť zatvorená. Vedľa veľký obchod pokope 100 ľudí, prevádzka otvorená. Diskutabilné celoplošné testovanie kde pri čakaní na zime mohli ochorieť aj doposiaľ zdraví, režim pre školy, škôlky, reštaurácie, penzióny, hotely, malé firmy…
 
Niečo sa zverejnilo a už o pár hodín to neplatilo…
 
Napriek týmto skutočnostiam sme mali s prednostom, zamestnancami a s väčšinou poslancov na pamäti rozvoj nášho mesta. Veľa investičných zámerov sa podarilo uskutočniť, ďalšie nás v roku 2022 čakajú. Verím, že väčšina Seredčanov chce žiť v meste, ktoré podporuje rozvoj, kultúru, šport a občan má možnosť nájsť si prácu, ktorá ho napĺňa. Verím, že každý slušný Seredčan k tomu prispeje, pretože budúcnosť máme vo vlastných rukách a každý môže niečím prispieť.
 
Celá spoločnosť je v dôsledku pandémie neuveriteľne rozdelená (rodiny, partie, priatelia). Komu to vyhovuje?
 
Skúsme sa chápať a tolerovať navzájom . A NEODSUDZOVAŤ. Niekto očkovaný je a má na to svoje dôvody, niekto očkovaný nie je a tiež má na to svoje dôvody. Ale ak už je veľmi zle a potrebuje očkovaný alebo neočkovaný pomôcť, pomáhajú zdravotníci všetkým bez rozdielu – lekári , sestričky, záchranári, obslužný personál atď. NIE POLITICI, TEORETICI, PSEUDO-ODOBORNÍCI NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH.
Bolo by múdre počúvať ľudí, ktorí úprimne pomáhajú, sú z praxe a odslúžili stovky hodín pri ošetrovaní a záchrane životov. ZASLÚŽIA si úctu, slušnosť a ocenenie spoločnosti.
 
Všetkým zdravotníkom, lekárom, sestričkám, pracovníkom záchrannej služby i každému z personálu úprimne za Seredčanov ĎAKUJEM.
 
Prajem Vám všetkým hlavne veľa zdravia a tolerancie, veľa síl a dobrých ľudí vôkol. Aby nás i Vás obchádzali ľudia tupí, zlí a udávajúci. Tí by mali ostať vytesnení na okraji spoločnosti bez povšimnutia. Slušných a charakterných ľudí je väčšina a tí si našu pozornosť a lásku určite zaslúžia.
ŠŤASTNÝ ROK 2022         
                                    
                                                                                         S úctou Martin Tomčányi
                                                                                           primátor mesta Sereď