Skautský tábor Avatar

Skautský tábor Avatar

Občania a občianske združenia     Zora Valábková 82. zbor Polaris, Sereď    
Pre každého z nás vrcholí rok v inom čase. Pre niekoho sú najlepším obdobím roka Vianoce, pre iných Silvester, no pre skautov je vyvrcholením roka letný skautský tábor. Od septembra až po jún sa naši skauti a skautky aktívne zapájajú do skautského programu, týždenne sa stretávajú na družinovkách, plnia si odborky a výzvy, napredujú, zúčastňujú sa na brigádach...Táto celoročná snaha je potom odmenená práve programom na skautskom tábore, kde sa deti majú šancu naučiť žiť v súlade s prírodou, vytvoriť si nové putá, priateľstvá a zážitky.
 
Tento rok bolo pre nás opäť výzvou vytvoriť atraktívny program počas roka aj spoza našich obrazoviek. Kvôli menšiemu počtu akcií cez rok a obmedzenému stretávaniu sa sme boli naplnení o to väčšou túžbou vrátiť sa na skautský tábor. Očakávania boli vysoké, príprava intenzívna. Konečne prišli prázdniny a plní radosti, že sa skautský tábor môže v rámci opatrení uskutočniť, sme vyrazili na Bratislavskú lúku, naše táborisko.
 
Toto leto však bolo pre nás, seredských skautov, špeciálne. Prvýkrát sme prišli na lúku, na ktorej nebolo nič vopred postavené. Práve preto sa prvé tri dni niesli v pracovnom duchu. Zapájali sa všetci. Každý mal svoju úlohu, ktorú bolo potrebné splniť. Spoločnými silami sme postavali dva hangáre, kuchyňu, tri latríny, drevenú bránu, sušiaky, sprchu, podsady, tee-pee i ohnisko. No tam sa naše dobrodružstvo len začalo.
 
Témou skautského tábora bol známy film Avatar. Vyňali sme si z tohto filmu myšlienku spojenia sa s prírodou, načúvanie jej potrebám, ale i myšlienku spoločenstva, jednoty, priateľstva. Program bol spestrený scénkami, ktoré udržiavali v príbehu a vždy uviedli do deja nasledujúcej hry či aktivity. Rozdelenie detí z rozličných družín do kmeňov umožnilo hlbšie vzájomné spoznanie skautov či skautiek, ktorí bežne nie sú v kontakte, a pomohlo pri budovaní identity nášho skautingu v Seredi. Priame spojenie s prírodou si skauti a skautky vyskúšali, keď spali vo vlastnoručne postavaných prístreškoch. Ďalej nočné stráženie, varenie si vlastného obeda na ohni, úplne odizolovanie od civilizácie, žiadne mobily a neskutočná zábava, scénky a spev pri táboráku. Aj to patrí ku nezabudnuteľným zážitkom zo skautského tábora.
 
Rada by som sa na záver poďakovala za celú programovú radu všetkým, ktorí nejako prispeli k uskutočneniu dlho vytúženého skautského tábora. Ľuďom, ktorí cez rok pracovali na príprave podsád, vojakom, ktorí pomohli s transportom vybavenia na táborisko, dospelým, ktorí si urobili čas a strávili s nami na tábore dva krásne týždne a nakoniec i rodičom, ktorí do nás vkladajú každoročne svoju dôveru. Ďakujeme za každý pozitívny ohlas a podporu, pretože i to nás motivuje pripravovať každý rok nový a lepší program pre vaše i naše deti.
 
Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď.
Skautský tábor AvatarSkautský tábor AvatarSkautský tábor AvatarSkautský tábor AvatarSkautský tábor AvatarSkautský tábor AvatarSkautský tábor AvatarSkautský tábor Avatar