Harmonogram očkovania v Trnavskom kraji v dňoch 28.12. a 29.12.2021

Harmonogram očkovania v Trnavskom kraji v dňoch 28.12. a 29.12.2021

Zdravie     Trnavský samosprávny kraj    
Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a záujem obyvateľov, bude trnavská župa očkovať proti ochoreniu Covid-19 aj medzi sviatkami, a to 28. a 29. decembra 2021. Možnosť nechať sa zaočkovať môžu obyvatelia využiť vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Dunajskej Strede, Skalici a v Trnave. Očkujeme registrovaných aj neregistrovaných záujemcov, prvou, druhou a treťou dávkou vakcíny Pfizer.
V záujme zabezpečenia plynulého chodu očkovacích centier, prosíme záujemcov o vakcínu, aby využili možnosť registrácie na https://vakcinacia.nczisk.sk, vďaka čomu dostanú pozvánku na presný dátum a čas očkovania. Registrovaní záujemcovia budú mať prednosť pred neregistrovanými.
 
HARMONOGRAM OČKOVANIA:
 
Utorok 28. decembra 2021
VKOC Dunajská Streda, SOŠ rozvoja vidieka, Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda
Čas očkovania: 8:00 - 18:00, registrovaní aj neregistrovaní
Vakcína: Pfizer/BioNTech (od 12 rokov vrátane)
VKOC Trnava, SOŠ elektrotechnická, Sibírska 5945/1, 917 01 Trnava
Čas očkovania: 8:00 - 18:00, registrovaní aj neregistrovaní
Vakcína: Pfizer/BioNTech (od 12 rokov vrátane)
VKOC Skalica, Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 141/1, 909 01 Skalica
Čas očkovania: 8:00 -18:00, registrovaní aj neregistrovaní
Vakcína: Pfizer/BioNTech (od 12 rokov vrátane)
 
Streda 29. decembra 2021
VKOC Trnava, SOŠ elektrotechnická, Sibírska 5945/1, 917 01 Trnava
Čas očkovania: 8:00 - 18:00, registrovaní aj neregistrovaní
Vakcína: Pfizer/BioNTech (od 12 rokov vrátane)
 
Záujemcovia, ktorí idú na tretiu dávky vakcíny si musia priniesť potvrdenie o očkovaní druhou dávkou.
·       Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky, ktoré sú dostupné na webe: https://bit.ly/3srX6Jm
·       Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj pri podaní druhej alebo tretej dávky vakcíny.
·       Informácie o očkovaní, ako aj mapy očkovacích centier trnavskej župy sú dostupné na https://zdravazupa.sk/novinky/
Harmonogram očkovania v dňoch 28.12. a 29.12.2021