Opäť môžete hlasovaním podporiť projekty, ktoré pomôžu zveľadiť naše mesto

Opäť môžete hlasovaním podporiť projekty, ktoré pomôžu zveľadiť naše mesto

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
Od 20. decembra 2021 do 9. januára 2022 opäť prebieha hlasovanie o podpore rôznych projektov z participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.  Pre podporu projektov obyvatelia hlasujú elektronicky online formou a to prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke www.tvorimekraj.sk.  Verejnosť môže podporiť minimálne tri projekty zo všetkých okresov kraja. Najúspešnejšie z nich budú podporené finančnou čiastkou, a to maximálne do výšky 5 000 eur.
 
Participatívny rozpočet je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu týchto miest či obcí. V rámci jeho tretieho ročníka sa o finančnú podporu prihlásili aj združenia zo Serede a okolia.
 
Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Sereď
 
Názov projektu:  Čistá príroda - čisté brehy v okolí vôd II.
 
Slovenský rybársky zväz chce spolu s členmi pokračovať v úspešnom projekte čistá príroda - čisté brehy v okolí vôd z roku 2021 a aktívne sa zapojiť do likvidácie čiernych skládok, zberu odpadu z brehov rybárskych revírov ako aj vyčistenie prírody od odpadu. Skládky odpadu sú veľkým problémom, nakoľko znečisťujú nielen prírody ale majú dopad aj na spodné vody a pôdu. Odpad, ktorý po nás ľuďoch zostáva v prírode sa rozkladá pomaly alebo vôbec. Vznikajú tak aj nebezpečné skládkové plyny, ktoré škodia životnému prostrediu a neposlednom rade aj nám ľudom.
 
 
Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď
 
Názov projektu: Oddychová zóna nábrežie Garbiarska - zlepšenie dostupnosti lokality
 
Zo zabudnutej, zarastenej a nebezpečnej časti mesta, plnej navážok odpadu, sa skautom zo Serede, aj vďaka predchádzajúcemu grantu TTSK a spolupráci s občianskym združením Vodný Hrad Sereď, darí postupne vytvárať zónu, ktorá láka na svoje scenérie.  Postupne sa podarilo vypíliť náletové dreviny , presvetliť priestor, vytrhať korene, zhrnúť, preosiať a spätne rozhrnúť zeminu. Vyviezť viac než 5 kontajnerov vyseparovaného odpadu, vybudovať ohnisko, bylinkovú špirálu, drevené mólo, originálne ležadlá, štrkové chodníky, či náučný chodník o vážskych lodných mlynoch. Na jar skauti plánujú s prácami pokračovať, osadiť lavičky a vyrobiť altánok. Pre lepší prístup by však potrebovali vybudovať schodisko, ktoré by umožnilo ľuďom prechádzajúcim sa po hrádzi, bezpečne zísť dolu, do budovanej oddychovej zóny, do priestoru medzi hrádzou a riekou Váh.
 
 
 
OZ Záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede
 
Názov projektu: Ovocné zastávky na cyklotrase III.- solárna eko dobíjacia stanica
 
V rámci projektu by mali byť osadené solárne eko dobíjacie stanice na cyklotrase- multifunkčné eko riešenie pre služby a mobilitu nielen pre cyklistov .
 
 
Viac informácií nájdete na www.tvorimekraj.sk.
 
NÁVOD NA ONLINE HLASOVANIE:
 
-na webovej stránke www.tvorimekraj.sk nájdete hlasovací formulár
 
-vybrať si môžete z celkového počtu projektov, no minimálne svoj hlas musíte odovzdať aspoň 3 projektom
 
-po zvolení projektov zadáte telefónne číslo, na ktoré obdržite verifikačný kód
 
-následne potvrdíte hlasovanie, a Váš hlas je oficiálne odovzdaný vybraným projektom
 
-hlasovania sa môžu zúčastniť všetci, ktorí dovŕšili 15 rokov
 
-hlas svojim favoritom môžete odovzdať do 9. januára 2022
 
 
Opäť môžete hlasovaním podporiť projekty, ktoré pomôžu zveľadiť naše mesto