Pokojné prežitie Vianočných sviatkov, úspešný rok 2022, veľa šťastia a zdravia

Mestský úrad     Mestský úrad    
Pokojné prežitie Vianočných sviatkov, úspešný rok 2022, veľa šťastia a zdravia želá
 
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď,
zamestnanci mestského úradu
a poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi