RTV Krea: Ako sa arboristi starajú o stromy v Seredi

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Pozrite si reportáž RTV Krea o arboristických zásahoch v Seredi a o výsadbe stromov za uplynulý rok. 
 
Reportáž RTV Krea.