RTV Krea: Sereď vynovila chodníky o rozlohe jeden a pol futbalového ihriska

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
RTV Krea priniesla reportáž o tom, koľko chodníkov a miestnych komunikácií sa v Seredi podarilo vynoviť za uplynulý rok.
 
 
Do sumáru nie sú započítané plochy nových chodníkov vo vnútrobloku na D. Štúra, ktorý práve mesto revitalizuje z externých zdrojov.
 
V týchto dňoch boli ukončené, alebo práve prebiehajú aj opravy chodníkov, alebo úsekov chodníkov na Bratislavskej ulici, Čepenskej ulci a pri bytových domoch na ulici D. Štúra (okolie OC Nova).