OZNAM DAŇOVNÍKOM DANE Z NEHNUTEĽNOSTI A ZA PSA PRE ROK 2022

OZNAM DAŇOVNÍKOM DANE Z NEHNUTEĽNOSTI A ZA PSA PRE ROK 2022

Mestský úrad     Finančné oddelenie    
Mesto  Sereď,  správca miestnej dane oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo  dane za psa ,  ktorým v priebehu minulého roka 2021 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť  ( kúpili, zdedili alebo predali  nehnuteľnosť alebo vlastnia psa  staršieho, ako 6 mesiacov)  je potrebné podať riadne  alebo čiastkové  daňové priznanie do 31. januára 2022.
 
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím,  ktorý si neuplatnil  a vznikol mu  nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti  a dane za psa môže si tak  uplatniť zníženie dane v lehote na podanie daňového priznania  do  31.januára 2022.
OZNAM DAŇOVNÍKOM DANE Z NEHNUTEĽNOSTI A ZA PSA PRE ROK  2022