Zmena frekvencie zberu zmesového komunálneho odpadu.

Zmena frekvencie zberu zmesového komunálneho odpadu.

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Zmena frekvencie zberu zmesového komunálneho odpadu.