Vianočný deň 2021

Vianočný deň 2021

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Marcela Báťová, ZŠ Komenského    
V dňoch 10.12.2021 (piatok) a 14.12.2021 (utorok) ožila v priestoroch ŠKD  vianočná atmosféra, ktorá prilákala žiakov našej školy v sprievode vyučujúcich a triednych učiteľov, ktorí sa stali súčasťou prvého ročníku Vianočného bazáriku ZŠ J. A. Komenského. Návštevníkov čakali nádherné výrobky z dielne našich šikovných žiakov, asistentiek, vychovávateliek a vyučujúcich. Práve ich kúpou sa nám podarilo vyzbierať nádherných 720 eur, ktoré poputujú na dobročinnú činnosť, o ktorej Vás budeme v dohľadnej dobe  informovať.
 
Vianočné sviatky však nie sú len o dobrých skutkoch, ale hlavne o čase strávenom s tými najbližšími. Z toho dôvodu mali žiaci možnosť stráviť tieto chvíle v kruhu triedneho kolektívu a spoločne sa zapojiť do tímových hier. Bolo úžasné sledovať ako na prvý pohľad rozmanitý kolektív detí, či malých ľudí, odrazu ťahal za jeden koniec, ako jedna veľká rodina. A keďže v každej súťaži existuje len jedno prvé miesto, radi by sme spomenuli najtímovejšiu triedu. Za prvý stupeň získali v tímových aktivitách najviac bodov žiaci 3.B. triedy.  Za druhý stupeň žiaci 8.C triedy.
 
Tímový duch sa ukázal nielen počas konkrétnych aktivít, ale podpísal sa aj na výzdobe triedy, ktorú si mohli žiaci navzájom ohodnotiť. Víťazmi za najkrajšie vyzdobené triedy v rámci jednotlivých kategóriách sa stali za prvý stupeň trieda 4.B, za druhý stupeň trieda 7.C. Najkrajšie vyzdobenou triedou v ŠKD bol zvolený III. oddiel (2.A+2.B).
 
Výhercom gratulujeme a všetkým zúčastneným zo srdca ďakujeme. V neposlednej rade aj našim kuchárkam, ktoré pre žiakov pripravili úžasný vianočný punč.
Pevne veríme, že tohtoročný Vianočný bazárik nezostane zabudnutý, ale stane sa školskou tradíciou. Lebo niekedy na prvý pohľad malá pomoc dokáže niekomu druhému úplne zmeniť život!
Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021Vianočný deň 2021