Radosť z nového nahrávacieho štúdia v ZUŠ J. F. Kvetoňa

Radosť z nového nahrávacieho štúdia v ZUŠ J. F. Kvetoňa

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Tomáš Karmažín    
Základná umelecká škola J. F. Kvetoňa v Seredi za roky svojej existencie vychovala mnoho žiakov, ktorí dosiahli a stále dosahujú ocenenia v rôznych súťažiach, výstavách či vystúpeniach. 
Z dotácie vo výške 2000 €, ktorú aj tento rok zo svojho rozpočtu vyčlenilo Mesto Sereď a z finančných prostriedkov Združenia rodičov pri ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi bolo zriadené nahrávacie štúdio.
Bude slúžiť na spracovanie nahrávok žiakov  dokumentujúce priebeh štúdia, pri príprave žiakov na súťaže  ako prostriedok na kontrolu umeleckého prejavu, zabezpečenie záznamov z komorných ansamblov, speváckych sólo alebo komorných zoskupení. Osobitný význam očakávame tiež  pri možnostiach spracovania hudobných podkladov pre spevákov na mieru, štúdiových nácvikov, archivovania audio činností žiakov školy, podklady pre dramaturgiu projektov, príp. ich ozvučenia a iné.
Takto spracované DVD pre žiakov a absolventov môžu byť dokumentom vývoja žiaka po stránke výrazovej, intelektuálnej, emocionálnej.    
Veľmi pekne ďakujeme poslancom aj členom Kultúrnej komisie za schválenie dotácie.
RADOSŤ Z NOVÉHO NAHRÁVACIEHO ŠTÚDIA V ZUŠ J. F. Kvetoňa v SEREDIRADOSŤ Z NOVÉHO NAHRÁVACIEHO ŠTÚDIA V ZUŠ J. F. Kvetoňa v SEREDI