Staré stromy ošetrujú arboristi, mladým stromom pomáhajú prežiť zavlažovacie vaky. Ako hodnotí starostlivosť o dreviny v Seredi odborník?

Staré stromy ošetrujú arboristi, mladým stromom pomáhajú prežiť zavlažovacie vaky. Ako hodnotí starostlivosť o dreviny v Seredi odborník?

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V roku 2021 obohatilo naše mestské prostredie 125 nových stromov, 200 trvaliek a 370 kríkov. K mladým stromom bolo počas vegetačného obdobia nainštalovaných 173 zavlažovacích vakov. Práce na stromoch vykonávali arboristi, ktorí drevinám rozumejú a spolu  ošetrili viac  ako 300 stromov.
 
Stromy, kríky, trvalky
Oddelenie životného prostredia má na starosti plánovanie náhradnej aj bežnej výsadby stromov na pozemkoch mesta. „Tento rok sme vysadili 125 ks stromov, vrátane líp rozdaných občanom v rámci projektu „Adoptuj si lipu“. Boli medzi nimi napríklad javory, jasene, ginko, okrasné čerešne, hraby aj ľaliovník. Kríky sme dosádzali za vyhynuté a ukradnuté jedince, sadili sme na sídliskách pri bytových domoch aj podľa požiadaviek občanov,“ uviedla Ing. Katarína Navrátilová z oddelenia životného prostredia. Novú výsadbu  nájdete napríklad na uliciach Dolnomajerská, Novomestská, Vinárska, Cukrovarská, D. Štúra, Pažitná.
 
Oddelenie životného prostredia zabezpečilo aj výsadbu 196 kusov trvaliek a okrasných tráv do záhonov. Zrekonštruovali vyvýšený záhon pri svetelnej križovatke na Železničnej ulici a založili nový trvalkový záhon pri novom parkovisku pri Perlovke.
 
Mladým stromom pomáhajú zavlažovacie vaky a chrániče kmeňov
Nie každý strom, ktorý vysadíme v meste, či vo svojej vlastnej záhrade, sa ujme a žije tak, ako si predstavujeme. V meste sú podmienky pre život stromov zmenené, neprirodzené a kvôli klimatickým zmenám čoraz extrémnejšie. Aj napriek tomu sa pri správnom prístupe dá dosiahnuť ich takmer stopercentná ujateľnosť.
 
Na začiatku je výber zdravých jedincov u overených dodávateľov. Nasleduje výsadba do správne pripravenej jamy, použitie dostatočného množstva výživného substrátu ku koreňom, odborné uviazanie kmeňa o pomocné koly, vytvarovanie zálievkovej misy. Veľmi dôležitá je následná starostlivosť v prvých dvoch – troch rokoch po výsadbe. „Vďaka inštalovaným  zavlažovacím vakom sa ujalo viac ako 95-percent vysadených stromov. Používame zavlažovacie vaky Treegator s objemom 57 litrov, spolu 173 kusov. Vak uvoľňuje vodu formou kvapkovej zálievky deväť hodín,“ vysvetlila Ing. Navrátilová. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím bez vakov máme  v Seredi viditeľne lepšie  výsledky s ujateľnosťou stromov. 
Kmieniky  stromov chránime v meste pred poškodením od kosačiek a vyžínačov gumovými plastovými chráničmi. Poškodenie kôry stromov,  hlavne vodivých pletív, má pre stromy veľmi negatívne účinky a môže skončiť vyhynutím. „Preto sme aj tento rok zakúpili ďalších  200 kusov nových chráničov“, dodala Navrátilová.
 
Nahlasujte vandalov
Každoročne vandali v Seredi zničia 10 až 15 kusov zavlažovacích vakov. „Stretávame sa aj s úmyselným poškodzovaním kôry stromov ostrými predmetmi. Prosíme občanov, aby boli všímaví a v prípade, ak vidia poškodzovanie stromov, nahlasovali to mestskej polícii a informovali nás o tom na oddelení životného prostredia,“ upozornila Ing. Navrátilová.
 
Arboristi ošetrili 300 stromov
Nebezpečné práce na stromoch vo výškach vykonávajú kvalifikovaní odborníci, ktorí stromom rozumejú. „V tomto roku sme mali zmluvne zabezpečené ošetrovanie stromov  spoločnosťou Lumberjack s.r.o., ktorá vykonávala predovšetkým zdravotné a bezpečnostné rezy na zaistenie prevádzkovej bezpečnosti stromov. Práce vykonávali na vysokej odbornej úrovni,“ uviedla Ing. Navrátilová.
Zabezpečili nám aj prístrojové vyšetrenie šiestich vybraných stromov v Zámockom parku, inštalovali do korún stromov bezpečnostné väzby s nosnosťou  štyri tony a sedem ton. Spolu arboristicky ošetrili asi 300 stromov  na území mesta, vidieť ste ich mohli napríklad na cintorínoch, v Zámockom parku, na Námestí slobody, na Garbiarskej, na Kasárenskej, či na Vážskej ulici.
 
Sereď má z časti zinventarizované stromy
„V meste Sereď vieme vykonávať svoju prácu veľmi dôkladne a dôsledne, hlavne preto, lebo sa tu vykonávajú pravidelné ročné kontroly stromov, čo je v súčasnej dobe v slovenských mestách ešte veľmi zriedkavé. Spolupráca s pani Ing. Navrátilovou je veľmi dobrá, povedal by som excelentná,“ napísal Štefan Szekely, hlavný arborista spoločnosti Lumberjack. Je držiteľom certifikátov ETW - European tree worker – európsky arborista a ETT - European tree technician - európsky arboristický technik. Svoju prácu vykonáva napríklad aj pre Viedeň, Linz, Szeged, Bratislava, Komárno, Nové Zámky, Veľký Meder, Šamorín, Dunajská Streda.
 
„Najzaujímavejší strom v meste Sereď je 300-ročný Orech čierny nachádzajúci sa v Zámockom parku. Je to strom, ktorý vzbudzuje rešpekt. Obvod kmeňa nad 130 cm od zeme je viac ako 600 cm a merané 20 cm od zeme je obvod viac ako 900 cm. Takýto obrovský strom, druhu Orech čierny nájdeme veľmi ojedinele v Európe. Zakaždým keď idem okolo ma uchváti jeho mohutnosť a krása," zhodnotil Szekely.
 
Vždy sa však dajú veci robiť lepšie a kvalitnejšie. Čo by poradil do budúcna? „Mesto Sereď, by som vyzdvihol v tom, že má urobenú inventarizáciu stromov v Zámockom parku a v centre mesta. Túto inventarizáciu by som dal určite dorobiť v celom meste. Inventarizácia pomáha v tom, že stromy sú evidované, vieme v akom stave sa nachádzajú a aké úpravy sa v budúcnosti pri arboristických prácach majú plánovať,“ uzavrel Szekely.
Výsadba 2021. Lipa doplnená do aleje na Mlynárskej. Zavlažovacie vaky sa k mladým stromom inštalujú vo vegetačnom období. Staré stromy v Seredi ošetrujú arboristi, mladým stromom pomáhajú prežiť zavlažovacie vakyStaré stromy v Seredi ošetrujú arboristi, mladým stromom pomáhajú prežiť zavlažovacie vakyHistorické platany v Zámockom parkuOrech čierny, monumentálny 300-ročný zdravý strom. V lete 2021 dostal odborné arboristické ošetrenie Nová výsadba 2021Leto 2021: arboristi a stromolezci ošetrujú Orech čiernyStaré stromy v Seredi ošetrujú arboristi, mladým stromom pomáhajú prežiť zavlažovacie vakyStaré stromy v Seredi ošetrujú arboristi, mladým stromom pomáhajú prežiť zavlažovacie vakyStaré stromy v Seredi ošetrujú arboristi, mladým stromom pomáhajú prežiť zavlažovacie vakyStaré stromy v Seredi ošetrujú arboristi, mladým stromom pomáhajú prežiť zavlažovacie vakyLeto 2021: arboristi a stromolezci ošetrujú Orech čierny