Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2022.

Mestské zastupiteľstvo     Martina Klinková    
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 09.12.2021 schválilo uznesením č. 323/2021 harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva so začiatkom o 8.00 hod. na tieto dni:
17.02.2022 – štvrtok
21.04.2022 – štvrtok
16.06.2022 – štvrtok
13.09.2022 – utorok
27.10.2022 – štvrtok
01.12.2022 – štvrtok
 
Zasadnutia sa budú konať v súlade s platnými epidemiologickými opatreniami.