Sereď komunikuje: reakcia na dezinformácie o novom VZN o odpadoch

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V niektorých diskusiách odzneli nepravdy o budúcich zmenách v logistike odpadov v meste. Preto vám prinášame odpovede na najčastejšie otázky a zopakujeme informácie ohľadne noviniek, ktoré nastanú v Seredi od januára 2022.
 
Občan sa pýtal: Ak v domácnosti žijeme traja, máme nárok o bezplatnú novú nádobu?
Odpoveď: Nie. Na každú ďalšiu nádobu vzniká nárok až vtedy, ak v domácnosti žijete viac ako štyria, resp. ôsmi, resp. dvanásti.
 
Občan sa pýtal: Ak žijeme v domácnosti piati, musím si ďalšiu nádobu dokúpiť?
Odpoveď: Nie. Ak vás v domácnosti žije viac než 4 osoby alebo viac než 8 osôb (takže 5, 6, 7 alebo 9, 10, 11), máte nárok o bezplatné pridelenie ďalšej nádoby na smeti. Tak ako doteraz zároveň platí, že musíte mať zaplatené poplatky za smeti, ktoré sa mestu platia jedenkrát ročne na základe rozhodnutia.
 
Občan sa pýtal: Smeti pri činžiakoch sa budú kopiť, dvojtýždenný zvoz je málo.
Odpoveď: Pri bytových domoch (činžiakoch) bude zvoz komunálneho odpadu prebiehať tak, ako doteraz. Zmena frekvencie sa týka iba rodinných domov.
 
O zmenách vo frekvencii zberu odpadov informoval mestský úrad v nasledujúcich článkoch:
Seredskí poslanci schválili zmeny vo frekvencii zberu komunálneho odpadu
 
O súvislostiach nového VZN mesta Sereď priniesla reportáž aj RTV Krea:
 
Znenie nového VZN mesta o odpadoch nájdete na:
https://www.sered.sk/subory/198/20211123150917_vzn-c-9-2021-zo-dna-4-11-2021-r-nktorym-sa-meni-a-dop-na-vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-sered-c-7-2017-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi_619cf60e0a1ff0.52801652.pdf