Situácia v Galantskom okrese sa naďalej zhoršuje, aktuálna situácia v nemocnici Sv. Lukáša

Situácia v Galantskom okrese sa naďalej zhoršuje, aktuálna situácia v nemocnici Sv. Lukáša

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Tak ako na celom Slovensku aj v okrese Galanta sa situácia v súvislosti s ochorením Covid naďalej zhoršuje.  Ako okres sme na dvojnásobne horšej úrovni, ako bola špička doteraz. Incidencia ochorení sa od začiatku mesiaca november postupne zvýšila 5- násobne. Keďže je po schválení núdzového stavu vypnutý covid-automat, už nehovoríme o zaradení do jednotlivých stupňov.
 
Informovala o tom Iveta Šuleková z RÚVZ so sídlom v Galante a dodáva, že v 47. kalendárnom týždni bolo zo všetkých ochorení evidovaných 18% vo vekovej skupine do 18 rokov a 4,5% u osôb 65 ročných a starších.
 
Aspoň prvou dávkou je zaočkovaných 53 % obyvateľov okresu, kompletné očkovanie má 49 % obyvateľov a v skupine 50 ročných a starších je zaočkovanosť 68,7 %.
 
Úrad zdravotnictva ďalej informuje, že ochorenia v okrese sú zaznamené najmä v školských a predškolských kolektívoch a medzi rodinnými príslušníkmi nakazených osôb. Najvyššia chorobnosť je vo vekovej skupine 10-14 a 15-19 ročných ( školské deti) a nasleduje veková skupina 35-45 ročných (rodičia).
K dnešnému dňu je v karanténe z dôvodu ochorenia na COVID -19 : 46 tried ZŠ ( z toho 31 v mesta Galanta a Sereď), 5 tried MŠ a 2 triedy SŠ. Prerušená prevádzka pre vysokú chorobnosť detí na iné diagnózy ako COVID -19 je v 4 ZŠ.
 
Čísla o počte zaočkovaných
 
V meste Sereď je z 15 204 obyvateľov zaočkovaných  :
 
- prvou dávkou                 7 475  osôb
- druhou dávkou               6 712 osôb
- treťou dávkou                  1 105 osôb
- plne zaočkovaných je     6 902 osôb
 
Kompletná tabuľka obsahuje údaje: 
kraj - okres - mesto - kód obce - počet dávok - počet obyvateľov - počet zaočkovaných osôb podľa počtu podaných dávok -  počet osôb nad 50 rokov - počet zaočkovaných 50 ročných a starších podľa počtu dávok - percento celkovo očkovaných osôb - percento očkovaných 50 ročných a starších.
 
 
 
 
Graf chorobnosti podľa vekových skupín v mesiaci november za okres
 
 
zdroj: RÚVZ GA
 
 
Aktuálna situácia v nemocnici Sv. Lukáša v Galante:
 
V nemocnici sa aktuálne nachádzajú dve COVID oddelenia s kapacitou 41 lôžok. Momentálne je obsadených 39 lôžok - pacientov s potvrdením na ochorenie COVID-19, z čoho sú len štyria zaočkovaní pacienti. Informáciu zverejnilo mesto Galanta s tým, že v celom trnavskom kraji sú COVID oddelenia takmer naplnené. Stavy pacientov sú horšie, ako v predchádzajúcich dvoch vlnách pandémie COVID-19. V nemocnici bolo zo 100 prijatých pacientov na COVID oddelení 90% neočkovaných.
 
V nemocnici sa naďalej očkujú ľudia, ktorý sú registrovaní cez portál NCZI. Kapacita očkovania v nemocnici je 240 ľudí denne.
Riaditeľka RÚVZ v Galante Iveta Šuleková informovala, že z okresov v Trnavskom kraji má Galantský a Dunajskostredský okres najmenšiu chorobnosť, hoci od októbra sa zvyšuje. Podľa riaditeľky zatiaľ nie je dôvod na plošné zatváranie škôl v celom okrese, školy sa budú zatvárať len lokálne. Najviac ochorení na COVID-19 evidujú u školopovinných detí a rodičov týchto detí, ktorí sú vo veku 35-40 rokov.
 
zdroj: mesto Galanta
Situácia c Galantskom okrese sa naďalej zhoršuje