Jeseň Jána Navrátila

Jeseň Jána Navrátila

Školstvo a vzdelávanie     Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS v Seredi    
V septembri tohto roku 2021  vyhlásila MO Matice slovenskej v spolupráci s mestom Sereď už 6. ročník regionálnej súťaže pre deti materských škôl a 1. stupňa základných škôl pod názvom Jeseň Jána Navrátila. Súťažou si chceme uctiť  nášho rodáka spisovateľa pre deti a mládež Jána Navrátila, ktorého tvorbu poznajú aj deti ďaleko za hranicami Slovenska. Cieľom výtvarnej súťaže bola ilustrácia jeho tvorby ľubovoľnou technikou.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1.kategória materské školy, 2.kategória 1.stupeň základných škôl s prihliadnutím na vek dieťaťa.
Dňa 29.11.2021 sa stretla na MsÚ v Seredi porota výboru MO MS v zložení Jaroslava Práznovská- predseda, Hana Čížová a Slávka Kramárová, ktorá mala neľahkú úlohu. Do súťaže sa zapojilo spolu až 150 výtvarných prác, za MŠ 17 a ZŠ 133. Z oslovených MŠ a ZŠ sa zúčastnili nasledovné: MŠ Komenského A, MŠ Komenského B a MŠ Podzámska zo Serede, MŠ Budovateľská a MŠ Fučíkova zo Sládkovičova, ZŠ J. Fándlyho, ZŠ J. A. Komenského zo Serede, ZŠ kráľa Svätopluka Šintava a ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo.     
      
Konečné poradie:
I. kategória MŠ:
1. Simona Magnusová – MŠ Fučíkova Sládkovičovo
2. Alica Kolónyová        - MŠ Podzámska Sereď
3. Andrej Polák              - MŠ Komenského A Sereď
3. Natália Mačicová      - MŠ Budovateľská Sládkovičovo
Čestné uznanie:             Izabela Murčová – MŠ Komenského B
 
II. kategória ZŠ:
Eliška Žemlová      - ZŠ J. A. Komenského Sereď
Rafael Hesso          - ZŠ s MŠ  K. Kuffnera Sládkovičovo
Patrik Duraj           - ZŠ J. A. Komenského Sereď
Ella Hercegová      - ZŠ J. A. Komenského Sereď
Nela Tkáčová         - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Klára Katreňáková- ZŠ J. Fáddlyho Sereď
Čestné uznanie:                Emma Kramárová- ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
Kristína M. Koštialová, Melánia Sásiková, Daniela Gréčová – skupinová práca, ŠKD pri ZŠ JAK Sereď
       
Víťazom blahoželáme a všetkým deťom a pedagógom ďakujeme za účasť.
Vzhľadom k pandemickej situácii bude oceňovanie Mestom Sereď individuálne. Víťazi, resp. školy budú o termíne preberania diplomov a cien včas informované.
Jeseň Jána NavrátilaJeseň Jána NavrátilaJeseň Jána NavrátilaJeseň Jána NavrátilaJeseň Jána NavrátilaJeseň Jána NavrátilaJeseň Jána NavrátilaJeseň Jána NavrátilaJeseň Jána NavrátilaJeseň Jána NavrátilaJeseň Jána NavrátilaJeseň Jána NavrátilaJeseň Jána Navrátila