Magické knižné hody – zimné sviatky

Magické knižné hody – zimné sviatky

Zvyky a tradície     Mariana Kamenská    
V zime nás čaká najviac sviatkov z celého roka. Aj dnes sa tešíme na Vianoce, ale sú trošku iné, poznačené pandémiou, vyzdobené výklady obchodov smutne hľadia na poloprázdne ulice.
V minulosti naši predkovia na dedinách aj v mestečkách netrpezlivo očakávali predvianočné obdobie. S ním sa spájal advent, pôst aj začiatok nového cirkevného roka. V tom čase bolo niekoľko stridžích dní, keď mali veľkú moc zlé sily. Starí aj mladí sa ich veľmi báli. Nuž preto večer pred stridžími dňami aj cez ne dodržiavali rôzne príkazy a zákazy. Dospelí často používali magické prostriedky aj čary, len aby zmenšili moc zlých síl a vyhnali ich.  Vo vianočných sviatkoch sa spájali dávne oslavy zimného slnovratu s náboženskými sviatkami narodenia Ježiša Krista. Všetci sa na ne veľmi tešili. Postretala sa celá rodina, skončil sa dlhý pôst, na ľudí čakali tradičné sviatočné jedlá.
Magické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatkyMagické knižné hody – zimné sviatky