V Galantskom okrese je denne hlásených nad 200 nových prípadov. Prinášame počet zaočkovaných osôb v Seredi

V Galantskom okrese je denne hlásených nad 200 nových prípadov. Prinášame počet zaočkovaných osôb v Seredi

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Podľa platného Covid automatu ostáva od pondelka 29. novembra okres Galanta v II. stupni ohrozenia - bordovej farbe. Chorobnosť má stále stúpajúcu tendenciu. V priebehu posledných troch kalendárnych týždňov stúpla chorobnosť v okrese na tri a pol násobok. V poslednom októbrovom týždni bolo evidovaných spolu za celý týždeň okolo 200 ochorení, kým tento týždeň je hlásených každý deň 200 až 280 nových prípadov.
 
V bordovej farbe sme len vďaka tomu, že počet zaočkovaných 50 ročných a starších má okres nad 65%,  t.č. 68,4%. Ak by bola miera zaočkovanosti menšia, okres by bol zaradený medzi čierne okresy.
 
Iveta Šuleková z RÚVZ Galanta hovorí:  "Väčšie ohniská výskytu ochorení sme nezaznamenali, ochorenie sa šíri najmä v školských a predškolských kolektívoch a medzi rodinnými príslušníkmi nakazených osôb, 22% zo všetkých ochorení tvorili osoby do 18 rokov veku, choré osoby vo veku nad 65 rokov tvorili iba 6 % zo všetkých pozitívnych. Zo všetkých chorých osôb ochorelo 77% neočkovaných osôb. Najvyššia chorobnosť je vo vekovej skupine 10-15 ročných ( školské deti) a nasleduje veková skupina 35-45 ročných (rodičia). K dnešnému dňu je v karanténe z dôvodu ochorenia na COVID -19 : 71 tried ZŠ, 3 triedy MŠ a 5 tried SŠ. Prerušená prevádzka pre vysokú chorobnosť detí na iné diagnózy ako COVID -19 je v troch MŠ a dvoch ZŠ."
 
 
V meste Sereď je z 15 204 obyvateľov zaočkovaných  :
 
- prvou dávkou                 7 362 osôb
- druhou dávkou               6 688 osôb
- treťou dávkou                     833 osôb
- plne zaočkovaných je     6 884 osôb
 
Pre porovnanie má mesto Galanta z 15 029 obyvateľov zaočkovaných:
 
- prvou dávkou                  8 456 osôb
- druhou dávkou                7 676 osôb
- treťou dávkou                  1 065 osôb
- plne zaočkovaných je     7 923 osôb
 
 
Od pondelka 22.11.2021 platia nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 259 a 258 – o hromadných podujatiach a prevádzkach. Medzi prevádzky, ktorých sa vyhláška týka, nepatria obecné a mestské úrady. Medzi hromadné podujatia patria  podľa vyhlášky aj ambulantný predaj a vianočné trhy. Ďalšia významná zmena je, že za doklad o prekonaní COVID-19 u dospelých osôb sa považuje len pozitívny výsledok PCR testu. ( zdroj RÚVZ GA )
 
 
V Galantskom okrese je denne hlásených nad 200 nových prípadov. Prinášame počet zaočkovaných osôb v SerediV Galantskom okrese je denne hlásených nad 200 nových prípadov. Prinášame počet zaočkovaných osôb v Seredi