Falg futbal na našej škole

Falg futbal na našej škole

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Jana Očenášová    
Žiaci 2., 3. a 4.ročníka ZŠ Jana Amosa Komenského sú zapojení do pilotného projektu MODUlY, ktorý zastrešuje  Ministerstvo školstva. Cieľom projektu je  priniesť do vyučovania telesnej výchovy na 1.stupni ZŠ zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby a možnosti trávenia voľného času.
V pilotnej fáze projekt obsahuje moduly zamerané na tanec, tenis, zdravotné cvičenia, vodné pólo, atletiku, gymnastiku, cvičenia so švihadlom či flag futbal.
Naša škola je zapojená v module zameranom na nový atraktívny šport flag futbal. Je to absolútne bezkontaktná verzia amerického futbalu, ktorá je vhodná do školského prostredia ( viac o hre https://www.youtube.com/watch?v=l8_RKS15eiY).
Hodiny telesnej výchovy vedie tréner zo Slovenskej asociácie amerického futbalu, ktorý oboznámi učiteľov a žiakov so základnými technikami a zručnosťami  ako sú behanie, uhýbanie, hádzanie a chytanie prihrávky. Po absolvovaní modulu v rozsahu 6 vyučovacích hodín sa očakáva, že učiteľ bude vedieť pokračovať vo flag futbale so žiakmi samostatne. Napriek tomu, že iba začíname, flag futbal má úspech medzi žiakmi i učiteľmi. Veríme, že sa stane obľúbenou hrou, ktorá vzbudí záujem žiakov o telesnú výchovu a šport.                     
Falg futbal na našej školeFalg futbal na našej školeFalg futbal na našej školeFalg futbal na našej školeFalg futbal na našej školeFalg futbal na našej školeFalg futbal na našej školeFalg futbal na našej školeFalg futbal na našej školeFalg futbal na našej škole