Tanečná škola Life is Perfect 2021

Tanečná škola Life is Perfect 2021

Kultúra a divadlo     Martin Murín Manager Life is Perfect    
Tanečná škola Life is Perfect má v meste Sereď dlhodobú históriu. Každý rok otvára svoje brány všetkým deťom a aj dospelým, ktorí prejavia záujem o tanec. Tento rok 2021 bol mimoriadne úspešný. Na zápis prišlo cez 80 detí, čo nám umožnilo otvoriť 5 tried, rôznych výkonnostných kategórií. Ako novinku prinášame triedu PRÍPRAVKA 1, kde rodičia môžu byť v triede spolu so svojimi najmänšími deťúrencami. Ako zdôrazňujeme, je veľmi dôležité podchytiť správne návyky pohybu už od malého detstva. Naša nová trieda je ideálna možnosť, ako deti viesť k pohybu za pomoci tanca.
Projekt spolufinancujeme za pomoci dotácií mesta Sereď.
Tanečná škola Life is Perfect 2021Tanečná škola Life is Perfect 2021Tanečná škola Life is Perfect 2021Tanečná škola Life is Perfect 2021Tanečná škola Life is Perfect 2021Tanečná škola Life is Perfect 2021Tanečná škola Life is Perfect 2021