Pozvánka na 6.ročník výtvarnej súťaže v ilustrovaní diel spisovateľa Jána Navrátila

Pozvánka na 6.ročník výtvarnej súťaže v ilustrovaní diel spisovateľa Jána Navrátila

Kultúra a divadlo     PaedDr. Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS    
MO Matice slovenskej a Mesto Sereď
Vás pozývajú
na 6.ročník  výtvarnej súťaže  
v  ilustrovaní  diel spisovateľa Jána Navrátila
rodáka zo Serede
                                              JESEŇ JÁNA NAVRÁTILA                                           
 Podmienky súťaže:
                   I. kategória:      deti materských škôl
                                   II. kategória :    žiaci I. stupňa základných škôl
                                                 Technika a formát : ľubovoľné                              
   
Označené práce prosíme doručiť spoločne za MŠ/ ZŠ do 26.novembra 2021  na Mestský úrad v Seredi- odd. školstva, rodiny, kultúry a športu
Najkrajšie práce budú vystavené na paneloch pred Jednotou v Seredi.
Vyhodnotenie súťaže- ocenenie víťazných prác bude predbežne (podľa situácie)  03.12.2021 (PIA) o 13,00 na Mestskom úrade, prípadne na jednotlivých školách. 
                                                                                      
Pozvánka na 6.ročník  výtvarnej súťaže   v  ilustrovaní  diel spisovateľa Jána Navrátila