Od pondelka okres Galanta opäť mení farbu. Zaradený bude do II. stupňa ohrozenia, ktorý zodpovedá bordovej farbe

Od pondelka okres Galanta opäť mení farbu. Zaradený bude do II. stupňa ohrozenia, ktorý zodpovedá bordovej farbe

Zdravie     Iveta Tóthová    
Podľa nového Covid automatu platného od pondelka 15.11.2021 bude v čiernej farbe covid automatu už 52 okresov. Bordových okresov bude 19, červených 8.V oranžovej farbe už nebude ani jeden okres. Galantský okres si v počte nakazených pohoršil a tak bude zaradený do II. stupňa ohrozenia, čo napovedá bordovej farbe. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zverejnil opatrenia platné v jednotlivých stupňoch ohrozenia. Pre nás platia nasledovné :
 
RÚŠKA
Bordové okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor.
V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.
 
NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH
Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
• PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu.
• Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu.

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

PREVÁDZKY A PODUJATIA
Prevádzky a organizátori hromadných podujatí si môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:

Základ: Prístup pre všetky osoby
OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z
- PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
- antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu
Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda:
- 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
- 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
- 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.

Ak prevádzkovateľ funguje v režime “základ” v bordových okresoch, musí v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 11:00 zaviesť tzv. seniorské hodiny - teda umožniť vstup iba osobám nad 65 rokov alebo zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ŤZP.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa len osoby staršie ako 12 rokov.
 
HROMADNÉ PODUJATIA
Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov)
OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
Základ: max. 6 osôb

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.
 
ŠPORTOVÉ PODUJATIA - SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV
Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 50 osôb na sektor 4

Základ: 6 osôb na sektor

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.
 
KULTÚRNE PODUJATIA:
Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri
Základ: nesmú sa konať

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk
 
BOHOSLUŽBY
Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb
Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)
 
OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU
Bordové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov)
OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
Základ: max. 6 osôb
 
SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Bordové okresy:
Zaočkovaní: max. 20 osôb
OTP: nesmú sa konať
Základ: nesmú sa konať
 
TAXISLUŽBY
Červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča; po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).
 
UMELÉ KÚPALISKÁ
Bordové okresy:
Zaočkovaní: 25 % kapacity
OTP: najviac 10 osôb
Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.
 
VLEKY A LANOVKY
Červené a bordové okresy:
Zaočkovaní: 50 % kapacity 7

OTP: kabínkové lanovky zakázané
Základ: kabínkové lanovky zakázané
 
OBCHODNÉ DOMY
Červené a bordové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.
 
HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY
Červené a bordové okresy:
Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
Základ: ubytovanie zakázané
 
REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Bordové okresy:
Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky
OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov najmenej 2 metre
Základ: okienkový predaj a rozvoz

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.
 
FITNESS CENTRÁ
Bordové okresy:
Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
OTP: zakázané
Základ: zakázané

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE
Bordové okresy:
Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
Základ: zakázané

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE
Bordové okresy:
Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.
Od pondelka okres Galanta opäť mení farbu. Zaradený bude do II. stupňa ohrozenia, ktorý zodpovedá bordovej farbe