Penzistom sú už vyplácané 13. dôchodky

Penzistom sú už vyplácané 13. dôchodky

Ekonomika     Iveta Tóthová    
 
Tak ako vlani, aj tento rok dostanú penzisti trináste dôchodky. Vyplatené budú takmer 1,4 milióna penzistom. Ide o poberateľov starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, ako aj o poberateľov vdovských či sirotských dôchodkov. Ak penzista poberá súbežne viac dôchodkových dávok ( napr. výsluhový a starobný ) vyplatený mu bude iba jeden trinásty dôchodok.  O jeho vyplácanie nie je potrebné žiadať, vyplácaný je automaticky.
 
Výška trinástych dôchodkov sa bude pohybovať v rozmedzí od 50,- do 300,- eur a bude sa odvíjať od výšky vyplácanej penzie. Na výpočet jeho výšky pripravila Sociálna poisťovňa online kalkulačku, ktorá Vám po zadaní výšky penzie vypočíta výšku 13. dôchodku. 
 
V praxi to znamená, že maximálnu sumu  v roku 2021 a to 300 eur dostanú tí dôchodcovia, ktorí majú penziu v sume 218,06 eur a menej. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 218,07 eur do 912,50 eur sa 13. dôchodok bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eur. Najnižší 13. dôchodok 50 eur dostanú dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 912,51 eura a viac.  Penzisti s dôchodkom napríklad 400,- eur si prilepšia o približne 230,- eur. 
 
Tento rok trináste dôchodky Sociálna poisťovňa už začala vyplácať v novembri, spolu s príslušnou dôchodkovou dávkou za október.  

 
Penzistom sú už vyplácané 13. dôchodky