Vyhadzoval odpadky zo smetných nádob, čím znečistil verejné priestranstvo

Vyhadzoval odpadky zo smetných nádob, čím znečistil verejné priestranstvo

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Príslušníci Mestskej polície v Seredi riešili v uplynulých dňoch znečistenie verejného priestranstva a to povyhadzovanými odpadkami zo smetných nádob. Túto skutočnosť zaznamenali aj občania mesta hlavne na ulici M.R.Štefánika popri Hokejke a SLSP.  Zástupca náčelníka Peter Sokol uviedol, že udalosť bola zaznamenaná aj na kamerovom systéme, kde je vidieť ako neznáma osoba vyhadzuje z jedného z  odpadkových košov všetky smeti. Podobne osoba v tomto konaní pokračovala ďalej a povyhadzovala smeti aj z ďalších košov.  ( Informáciu prvé prinieslo súkromné médium seredonline. )
 
Hliadka MsP objasňovaním zistila, že osobou, ktorá nezmyselne znečisťovala verejné priestranstvá je 37 ročný muž z obce Vinohrady nad Váhom. Za priestupkové konanie mu bola uložená bloková pokuta.
 
VIDEO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhadzoval odpadky zo smetných nádob, čím znečistil verejné priestranstvo