Oznam o uzatvorení parkoviska pred OD Jednota na Nám.republiky

Oznam o uzatvorení parkoviska pred OD Jednota na Nám.republiky

Mestská polícia     Mestská polícia    
 
Mesto Sereď sa už intenzívne pripravuje na slávnostné odhalenie PAMÄTNÍKA LEGIONÁROV pred budovou Mestského úradu na Námestí republiky.  Spomienková udalosť bude prebiehať podľa vopred určeného programu za účasti mnohých významných hostí.
 
Z uvedeného dôvodu Mestská polícia oznamuje verejnosti, že v  deň odhalenia, t.j. utorok 26.10.2021 bude do 15,00 hod. uzatvorené parkovisko pred OD Jednota na Nám.republiky.
 
MsP zároveň žiada občanov využívajúcich dané parkovisko, aby si svoje vozidlá v čase od 10,00 hod. do 15,00 hod. preparkovali mimo toto parkovisko.
 
Ďakujeme za ústretovosť.
Oznam o uzatvorení parkoviska pred OD Jednota na Nám.republiky