Veľkoobjemový odpad vyviezol ku kontajnerom

Veľkoobjemový odpad vyviezol ku kontajnerom

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Zberný dvor v Seredi bol vybudovaný na zber, uskladnenie a triedenie zložiek komunálnych odpadov z domácností. Obyvatelia tu môžu odovzdať šatstvo, elektroodpad, opotrebované batérie a akumulátory či nábytok. Takýto odpad rozhodne nepatrí na kontajnerové stojiská, ktoré sú umiestnené na sídliskách.
 
Túto skutočnosť odignoroval občan mesta, ktorý na sídlisku vyhodil ku kontajnerom elektrický bojler. Zástupca náčelníka Peter Sokol povedal: „ Operátori kamerového systému spozorovali na jednom zo sídlisk osobu, ktorá vyložila zo svojho vozidla elektrický odpad priamo k smetným nádobám. Príslušníci MsP ho následne stotožnili a za priestupok bola danej osobe udelená bloková pokuta."
 
Mestská polícia upozorňuje, že väčšina kontajnerových stojísk v meste je pokrytá kamerovým systémom, takže  má záznam aká osoba, aký odpad a v akom časovom úseku ku kontajnerom vynáša. "Apelujeme na občanov, aby vyššie spomínané odpady odovzdávali na zbernom dvore, ktorý je na to určený. V prípade, ak ho napriek tomu vyložíte na kontajnerové stojisko, môže Vám byť uložená pokuta," dodáva na záver Peter Sokol.
Veľkoobjemový odpad vyviezol ku kontajnerom