Zaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých

Zaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých

Občania a občianske združenia     PhDr. Judita Katonová, predseda OZ SpecialCare    
Občianske združenie SpecialCare realizovalo v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi v období august – október 2021 projekt „Búrame digitálnu priepasť u seniorov a zdravotne ťažko postihnutých“, na ktorý získalo financie z Nadácie Orange z grantovej výzvy na Rozvoj digitálnej gramotnosti zraniteľných skupín.
Cieľom projektu, ktorý trval tri mesiace bolo naučiť klientov z radov seniorov a dospelých so zdravotným postihnutím ovládať tablety a mobilné telefóny, používať internet a využívať sociálne siete a to formou pravidelných prezenčných školení.
V rámci projektu klienti absolvovali 22 stretnutí s lektormi, v rámci ktorých zvládli základy digitálnej gramotnosti a prakticky sa zoznámili s používaním mobilov a tabletov. Program školení a jednotlivé témy sme museli priebežne prispôsobovať požiadavkám a schopnostiam klientov DSS. Z väčších skupinových stretnutí sme postupne prešli na individuálne, lebo každý z účastníkov mal iné záujmy a požiadavky. Veľmi sa im napríklad páčilo prechádzať sa celým svetom prostredníctvom Street Wiev, video hovory cez Google Meet, potešili ich videá, filmy a pesničky na YouTube ale aj spravodajské weby a športové prenosy. 
Každý z klientov mal svoje záujmy. Niekomu stačilo, že si na tablete pozrel video klipy svojich obľúbených hudobných skupín alebo výsledky futbalových zápasov, ale viacerí klienti nás prekvapili tým, ako sa na internete rýchlo zorientovali a hľadali informácie o dianí v Seredi prípadne v ich rodných obciach. Našli si na internete videá z miestnych akcií, na ktorých boli aj ich blízki. Martinke až slzy išli do očí, keď si pozerala videoreportáž zo záhradkárskej akcie, v ktorej hovoril aj jej otecko. Naučili sa naplánovať si cestu k príbuzným a nájsť si najlepšie autobusové spojenie. Hľadali si ciele svojich výletov, pozreli si aj jedálny lístok a fotografie jedál, keď sa rozhodli ochutnať najlepšie haláslé na okolí. Naučili sa fotografovať, nahrávať a zdieľať videá, komunikovať so svojimi príbuznými a priateľmi. Jednu staršiu dámu sme naučili iba používať mobil, ktorý jej darovali príbuzní, ale nevedela ho ani zapnúť a dnes pravidelne telefonuje so svojimi blízkymi. Aj to jej, hoci len o trochu, zlepšilo pocit spolunáležitosti s  rodinou, ktorá jej, tak ako ostatným klientom, chýbala hlavne v časoch covidovej izolácie. 
Téma, ku ktorej sme sa viackrát vracali bola bezpečnosť, ochrana osobných údajov a riziká internetových nákupov. Opakovane sme klientov varovali pred nebezpečenstvami, ktoré digitálny priestor prináša.
Všetkých zaočkovaných účastníkov projektu sme spoločne zaregistrovali do očkovacej lotérie Byť zdravý je výhra a veľmi nás potešilo, keď jeden z účastníkov projektu vyhral 100 €.
Vytvorila sa skupinka digitálnych nadšencov, ktorí sa stali nielen našimi frekventantmi, ale aj priateľmi, s ktorými sme popreberali najrozličnejšie témy, na ktoré sme na internete narazili. Tento projekt rozhodne obohatil nielen klientov DSS, ale aj jeho realizátorov. Pokračovať bude formou internetovej kaviarne, aby sa do neho mohlo zapojiť čo najviac klientov.
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore projektu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange.
Zaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutýchZaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutýchZaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutýchZaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutýchZaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutýchZaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutýchZaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutýchZaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutýchZaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutýchZaujímavý projekt pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých