Zmena vo vedení polikliniky v Seredi. Súčasná riaditeľka odchádza zo svojej funkcie

Zmena vo vedení polikliniky v Seredi. Súčasná riaditeľka odchádza zo svojej funkcie

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Od novembra nastanú vo vedení polikliniky ProCare v Seredi výrazné zmeny. Súčasná riaditeľka Kornélia Horváthová koncom októbra končí vo svojej funkcii a na jej mesto prichádza nový riaditeľ. 
 
Pod vedením riaditeľky Horrváthovej prešla seredská poliklinika výraznými zmenami. Zmodernizovali sa priestory aj prístrojové vybavenie.  O dôvodoch jej odchodu, čo sa počas jej funkčného obdobia podarilo a čo čaká polikliniku v budúcnosti si prečítate v nasledujúcom rozhovore.
 
1. Pani Horváthová od kedy ste v pozícii riaditeľky a čo Vás viedlo k ukončeniu tejto funkcie ?
 
Na pozíciu riaditeľky polikliniky ProCare Sereď a Nitra som nastúpila vo februári 2011. Nakoľko v riadiacich pozíciách pôsobím už vyše tridsaťpäť rokov, rozhodla som sa stiahnuť a ku koncu októbra na tejto pozícii končím.  Napriek tomu, že ma táto práca stále napĺňala, rada by som si konečne oddýchla a hlavne našla čas na vlastné záujmy, cestovanie a umenie. Takto som to cítila už dlhšie, vedenie akceptovalo moje rozhodnutie až v tomto období.
 
2. Čo sa na poliklinike za čas vašej funkcie podarilo zrealizovať?
 
Mojou prioritou bolo vždy zabezpečovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov, neustále zlepšovať materiálno technické, mzdové, hygienicko-epidemiologické podmienky a  prístrojové vybavenie pre zdravotníkov. Rozsah poskytovania  zdravotnej starostlivosti sa nám podarilo zachovať aj počas najhoršieho pandemického obdobia. Za mojej éry sme otvorili neurologický stacionár, rozšírili sme činnosť agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zrekonštruovali pracovisko fyziatrie a rehabilitácie. Každoročne sme obnovovali  budovu polikliniky, rekonštruovali strechu, toalety, vymenili sme protipožiarne dvere ako aj okná a zabezpečili sme automatizáciu kotolne. V decembri je v pláne ukončiť  rekonštrukciu rádiologického pracoviska vrátane dodania nového digitálneho röntgenu. Pacienti už nebudú čakať na vyvolanie rádiologickej snímky, ale špecializovaný lekár získa elektronicky výsledok hneď po absolvovaní vyšetrenia pacienta. Poliklinika od 22. marca 2021 otvorila vakcinačné centrum a zabezpečovala očkovanie. Jeho činnosť bola ukončená v auguste. Okrem toho je v prevádzke mobilné odberové miesto na PCR a AG  testovanie dva krát do týždňa. Vždy v pondelok a piatok sú ordinačné hodiny od 7.30 hod. do 12.00 hod., pre registrovaných aj neregistrovaných klientov. 
 
3. S akými pocitmi odchádzate ? Najmä ak sa obzriete na začiatok vášho nástupu, v akom stave ste polikliniku preberali a v akom stave je dnes?
 
Samozrejme, že mi bude ľúto za kolektívom. Bolo mi cťou pracovať v tejto spoločnosti, nakoľko som mala podporu vedenia, svojich spolupracovníkov, predstaviteľov mesta, poslancov ako aj našich pacientov. Všetkým za to veľmi ďakujem. Za ostatné roky sa systém našej práce výrazne zmenil a zmodernizoval. Pracoviská sú vybavené modernou prístrojovou technikou, zdravotná starostlivosť je komplexne vedená digitálne. Naši lekári, sestry a fyzioterapeuti poskytujú zdravotnú starostlivosť na výbornej úrovni a som presvedčená, že zvládnu bez výraznejších obmedzení aj tretiu vlnu pandémie.
 
4. Aké sú plány do budúcna na poliklinike?
 
Každá doba prináša nové výzvy a verím, že aj nový riaditeľ bude pokračovať vo zveľaďovaní a skvalitňovaní podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti na poliklinike.
 
5. Je niečo, čo ste nestihli a boli by ste radi aby to Váš nástupca zrealizoval?
 
Každý riaditeľ je spokojný, keď sú klienti spokojní so službami, ktoré jeho spoločnosť poskytuje. K tomu, aby mohla byť poskytovaná kvalitná zdravotná starostlivosť, je nevyhnutný dostatok špecializovaných lekárov a sestier na trhu práce. Bohužiaľ na Slovensku dlhodobo chýbajú a dnes sa to týka celej krajiny. Bez systémových opatrení a podpory zo strany štátu tento problém bude čoraz väčší. Pandémia ho ešte umocnila. Veľmi sme chceli otvoriť novú kardiologickú ambulanciu a rozšíriť pneumologickú ambulanciu. Vzhľadom na nedostatok špecialistov som tento cieľ nevedela, žiaľ, splniť. Bola by som rada, keby sa to podarilo môjmu nástupcovi.
 
6. Kto sa po Vašom odchode stane novým riaditeľom polikliniky v Seredi?
 
Momentálne sa Vám k otázke nástupníctva môžem vyjadriť len v tom zmysle, že výberové konanie na pozíciu nového riaditeľa prebehlo, výber bol plne v kompetencii nášho najvyššieho vedenia a nový pán riaditeľ bude predstavený k 1. novembru 2021. Svoj štafetový kolík mu postupne odovzdávam už teraz. Prajem seredskej poliklinike, všetkým kolegom, pacientom a celému mestu veľa zdravia a úspechov.
Zmena vo vedení polikliniky v Seredi. Súčasná riaditeľka odchádza zo svojej funckieZmena vo vedení polikliniky v Seredi. Súčasná riaditeľka odchádza zo svojej funkcieZmena vo vedení polikliniky v Seredi. Súčasná riaditeľka odchádza zo svojej funkcieZmena vo vedení polikliniky v Seredi. Súčasná riaditeľka odchádza zo svojej funkcieZmena vo vedení polikliniky v Seredi. Súčasná riaditeľka odchádza zo svojej funkcieZmena vo vedení polikliniky v Seredi. Súčasná riaditeľka odchádza zo svojej funkcie