Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou

Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou

Mestská polícia     Mgr. Karin Kapustová, PhD. - Oddelenie kriminálnej prevencie MsP Sereď    
Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou znelo motto tohoročnej kampane Európskeho týždňa mobility /ETM 2021/. Tento názov sme si na Mestskej polícii prepožičali aj na dopravno-ekologickú prechádzku, ktorú sme pre deti pri príležitosti ETM 2021 pripravili. Ten sa konal od 16.9. do 22.9.2021, ale my sme si náš týždeň mobility pre nepriaznivé počasie a záujem škôl o účasť trošku natiahli.
 
Aby mala prechádzka mestom rozmer dopravno-ekologický a výchovný, viedla deti hádankami súvisiacimi s dopravnou výchovou a vyzývala ich na bezpečný pohyb po cestách. Viedla ich po miestach, kde sa v meste možno stretnúť s ekologickými spôsobmi dopravy, samozrejme, tým najekologickejším spôsobom – po vlastných nohách.
 
Indície, hádanky a prešmyčky deti viedli od železničnej stanice, chodníkmi, križovatkami, priechodmi, okolo dôležitých budov v meste, okolo autobusovej stanice, cez chránené územie parku a ekologický chodníček v ňom až po cyklotrasu.
A hoci presný počet účastníkov uviesť nevieme, jedno isté je: pozvanie na dopravno-ekologickú prechádzku prijali všetky základné školy v meste Sereď, MŠ Komenského A a vieme aj o individuálnych účastníkoch, ktorí sa trasu so svojimi ratolesťami vybrali preskúmať.
 
Všetkým patrí naše veľké ďakujeme a veríme, že si cestu mestom užili.
Bezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravouBezpečne a zdravo ekologickou dopravou